A minisztérium partner kíván lenni minden olyan kezdeményezésben, melynek célja, hogy a hazai gazdasági élet szereplői – különös hangsúllyal a kkv szektor résztvevőire –, első kézből, hiteles forrásból szerezhessenek információkat a tevékenységüket támogató, a munkahelyteremtést ösztönző, a fejlesztéseiket, növekedésüket elősegítő forrásokról – hangsúlyozta a helyettes államtitkár. Hozzátette: a kormány célja biztosítani a hatékony információáramlást a szakmai és kormányzati szervek között, melynek eredményeként az Új Széchenyi Terv forrásait egyszerűbb és gyorsabb támogatási rendszer keretében lehet eljuttatni a pályázóknak.

Az új fejlesztéspolitikai rendszert alapvetően három pillérre kívánja helyezni a kormány – ezek a stratégia-alkotó, a menedzser és a végrehajtó szerepben működő szervezetek és feladataik. A stratégia-alkotási feladatok a Nemzetgazdasági Minisztérium hatáskörébe tartoznak, a menedzseri feladatokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium látja el, míg a végrehajtásért a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a közreműködő szervezetek felelnek. A stratégia-alkotó dönt az irányokról, a menedzser a szabályozásért és az intézményrendszerért és annak koordinált működéséért felel, míg a végrehajtók a támogatásközvetítési feladatokat látják el.

Az egyik legsúlyosabb öröklött terhet – a korábbi rendszer kuszasága mellett – a rendelkezésre álló szabad források szűkössége jelenti. Magyarország számára elérhető uniós források értéke összesen 8042,79 Mrd forint, ebből jelenleg 1951,09 Mrd Ft szabad forrás áll rendelkezésre. Értékelésre szorul továbbá, hogy a futó projektek valóban a közcélokat és az egyes programok célkitűzéseinek megvalósítását szolgálják-e – e szempontból szükség lehet felülvizsgálatukra és esetleg módosításukra.

A helyettes államtitkár zárógondolatként kiemelte: a források hatékony és eredményes felhasználása megköveteli a nehézkesen vagy egyáltalán nem működő támogatási konstrukciók és pályázati kiírások megszüntetését. Az egyszerűbb és áttekinthetőbb rendszer kialakítása érdekében a mostani több száz támogatási konstrukció helyett kevesebb, azonban könnyebben értelmezhető, egyszerűbb, ám a célokat jobban szolgáló pályázat megjelenése várható az Új Széchenyi Tervben – tette hozzá.