A klub célja a modern városi ember megismertetése a magyar népdalkinccsel, illetve olyan közösségi alkalom megteremtése, ahol a résztvevők megszabadulhatnak a mindennapi feszültségektől, a közös éneklésből új erőt meríthetnek.

A népdalokban minden élethelyzet megtalálható, legyen az örömteli esemény, vagy bánat hordozója. A népköltészet alkotásai, legyen szó mesékről, balladákról, dalokról, illetve a közösségi alkalmak, ahol ezek az alkotások elhangzottak, egykor „elvégezték” azt a munkát, amelyet ma a pszihológusaok, pszichiáterek.

Épp ezért mondja Lovász Irén népdalénekes, néprajzkutató a keresésben és a dalolásban segítő vezető, hogy „a dalolás testi-lelki öröméért, egészségünk és harmóniánk fenntartásáért, az ősök hagyatékának megismeréséért, hagyományainkban rejlő értékek és erők felfedezéséért, kincseink újra birtokbavételéért, népdalaink éneklésének korlátlan lehetőségeiért most végre összejöhetünk keddenként dalolni a Dunánál, a Bem rakparton”.

Lovász Irén az Égi hang című lemezéről:

Ez a lemez egy most induló négy részes sorozat első darabja. Az Égi hang, a Női hang, a Belső hang és a Gyógyító hang című lemezeket összekötő gondolat az emberi hang segítő, gyógyító erején alapul. Ez a zene, és ezen belül az emberi énekhang egyik legfontosabb, egyetemes és ősi sajátossága.

Énekesi és kutatói pályámon egyaránt tapasztalom, hogy az emberi hangnak, az éneklésnek milyen fontos lelki egészség megőrző, harmónia fenntartó funkciója volt és van, és, hogy az emberi hang milyen mértékben képes segítőül szolgálni akár élet-halál helyzetekben, sorsfordulókon is.

A hagyományos kultúrákban, így a magyar népköltészetben is vannak olyan szövegek, dallamok, amelyek elmondásával, eléneklésével évszázadokon keresztül segítették a testi-lelki egészség megőrzését az emberek, főleg az asszonyok.

A szakralitás az emberi kultúrában a világ rendjének, az egységnek, az egészségnek, az egyensúlynak fenntartását szolgálja. Az évkör pontos, rendszeresen visszatérő menete szerint ismételt énekek ennek a rendnek, harmóniának, fenntartását segítetik.

Minél távolabb kerül a modern ember ettől, és minél kevesebb eszköze marad a természettel való közvetlen kapcsolatra, annál nagyobb az esélye, hogy beteg lesz az egyén és a társadalom is.

Az ÉGI HANG című lemez főként régi magyar népdalokat, népénekeket tartalmaz, melyek a magyarság hagyományos világképét tükrözik. A dalok többnyire szájhagyományban maradtak fenn. A karácsony, húsvét, pünkösd ünnepkörét idéző dalok mellett felcsendülnek olyan Máriaénekek, melyekben fellelhető a védelmező, oltalmazó, segítő, gyógyító istenanya archetipikus alakja. A középkori latin nyelvű ambozián énekek és az olasz lauda az európai párhuzamokat, valamint a népi- és hivatalos vallásosság egymás mellett élését, dinamikáját, színességét hivatott itt képviselni.

A zenei kíséretek a világ számos kultúrájában az elmélyülést segítő, s az örökkévalóság zenei megjelenítésére szolgáló burdon-technikának különböző, szabadon értelmezett változatai, a doromb-énektől az improvizatív és repetitív dallam-osztinátóig.

A hangszeres és vokális improvizációkat a felvétel helyéül szolgáló altemplom varázslatos akusztikája is inspirálta .

Hálás köszönet illeti mindazokat az asszonyokat és férfiakat, akik a szóbeliség megtartó erejével megőrizték számunkra az ősi tudás, hit és bölcsesség kincset érő darabjait.

További információ: www.bem6.hu