Legújabb munkája Kitiltott családok címmel most a lakóhelyükről kitiltottakról, a Budapestről kitiltott családokról, a romániai magyarok kényszerlakhelyre költöztetéséről, s az egész kérdés „jogi” hátteréről szól.

A kitiltás a második világháború utáni népbíráskodás gyakorlatában az úgynevezett háborús bűncselekmények jogi megtorlásának eszköze lett azokban az esetekben, ahol konkrét, személyhez kapcsolódó érdemi cselekményt nem sikerült bizonyítani, csupán az osztályidegenséget. Mindez része volt a társadalom szétzilálásának, megtörésének, a kommunista hatalom totális kiépítésének. A belső reakció elleni harcban, amelynek célja a múlt megtagadása és kommunista átfestése volt, az „ellenségek és osztályidegenek” lettek a felelősek a belpolitikai bajokért.

Internálás, börtön, NKVD előtti felelősségre vonás lett azok sorsa is, akik a háborúból történő kiugrási kísérlet szereplői és támogatói voltak. E megtorlásoknak csupán az első hulláma ért véget Sztálin hala után, a törvénytelen szisztéma működtetése valójában a Kádár-rendszer koráig is átnyúlt, s következményei egészen 1989-ig hatottak.

A kötet, miközben tisztázza a jogi kérdéseket, rengeteg újonnan feltárt dokumentumot, adatot közöl. Részletesen beszámol számos ismert és ismeretlen család megpróbáltatásairól, és az eddigi legteljesebb listákat olvashatjuk az elhurcoltakról. Fontos adatok szerepelnek a könyvben az akkor és ma is pozícióban levő kommunista családok tagjainak tetteiről, szerepükről is.

A kötethez rendkívül gazdag, számos térképet és más dokumentumot tartalmazó CD is tartozik. Hantó Zsuzsa és munkatársai mostani és korábbi könyvei megkerülhetetlenek mind a szakemberek, mind a téma iránt érdeklődő laikusok számára.

A szerző a Szkítia Könyvesboltokban dedikája a könyvet:

Március 26. 16 óra, V., Városház utca 16.

Március 27. 16 óra, XI., Ménesi út 1/a.

Március 30. 16 óra, XII., Böszörményi út 19/a.

Március 31. 16 óra, I., Krisztina körút 79-81.