Az eseményre a magyar ferencesek meghívták szlovák rendtársaikat is. A meghívást a szlovák fél elfogadta. A ferenceseken kívül világi papok és hívek is érkeznek holnap a határon túlról, többek között Fülekről és Losoncról.

A kétnyelvű imaórán elhangzó imádságokból és könyörgésekből:

Urunk, Jézus Krisztus, add, hogy édesanyád, Szűz Mária közbenjárására kölcsönösen megbocsássuk egymásnak egykori és mai sérelmeinket. Tekints, Urunk, kegyesen ifjúságunkra, hogy a krisztusi szeretet tanítását alkalmazni tudják a népeink közötti szolgálatban is. Add, hogy Szent Cirillnek és Metódnak, Szent István királynak, Szent Imrének, Szent Szórádnak és Benedeknek, Boldog Mórnak, Árpád-házi Szent Erzsébetnek, a szent kassai vértanúknak és régiónk többi szentjének közbenjárására népeink testvéri szeretetben éljenek. Add, hogy tudós szolgáid, Pázmány Péter, Szelepcsényi György, Szőllősi Benedek, Szentiványi Márton, Timon Sámuel, Palkovics György, Rudnay Sándor, Bartakovics Béla életműve segítsen bennünket a magyar–szlovák szellemi közösség ápolásában. Add, hogy most, amikor oltárod körül a Te vendégeid vagyunk, tanításod fényében megtanuljuk érvényesíteni a testvéri szeretet parancsát a magyar és a szlovák nemzet között. Ámen.

Magyarok Nagyasszonya, Szlovákia Anyja! Leborulunk előtted, mert hisszük és valljuk, hogy oltalmazod a népeinket. Bizalommal fordulunk hozzád mi, akik a te palástod alatt a szent keresztség által egyetlen Egyházhoz tartozunk. Rád tekintünk, Magyarok Nagyasszony, aki egykor elfogadtad Szent István koronáját, a Kárpát-medence népeinek minden örömét és baját. Hozzád könyörgünk Szlovákia Anyja, aki Lőcsén, Sasváron és Nyitrán is a szolgáló szeretet példájaként állsz néped előtt.

Fájdalmas Anyánk! Anyai figyelmességeddel kormányozd szívünket, elménket és akaratunkat, hogy egyéni és közösségi életünkben őszintén belássuk, mikor és hol vétettünk egymás ellen, hogy legyen bátorságunk kimondani a bocsánatkérés és a megbocsátás szavát, és esd ki számunkra a Lélek megújító erejét, amely arra bátorít, hogy szeressük és becsüljük egymást.

Szűzanya, fakassz életünkben új forrást, amelynek éltető kegyelme enyhíti a szegények nyomorát, valamint új és megtisztult utakat nyit a szomszédos népek egymás iránti szolidaritásában.

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya és a Szlovák Nemzet Anyja, fogadd el imánkat és felajánlásunkat, és nyújtsd felénk Krisztust, a béke áldott aranyágát! Ámen.