Helyszín: Polgárok Háza Budapest, VIII., Visi Imre utca 6.

Mintegy 150 éve jelent meg utoljára egy kötetben, méltó összeállításban Magyarország történeti alkotmánya, alaptörvényeinek együttese, s annak is több mint negyven éve, hogy marxista köntösben megjelent egy szükségképpen méltatlan magyarázatú történeti törvénygyűjtemény.

Alapvető és sarkalatos jelentőségű törvényeink és szokásaink egybegyűjtésére – 1944-es esztendő sorsfordító idejéig, az élő történeti alkotmányosság végéig – Zétényi Zsolt vállalkozott a Magyarországért Egyesület felkérésére, bevezető tanulmányával közelebb hozva a történeti jogot a jelen kor olvasójához. A történeti alkotmány szerves része, törzse és gerince alkotmány- és jogtörténetünknek, forrása történeti államfilozófiánknak, s szerepe kell legyen korunk alkotmányos gondolkodásában is. Ezért az a tény, hogy manapság egységes szerkezetben, megfelelően, nemcsak jogászok számára értelmezve nem volt kézbe vehető, pótolandó hiányt jelentett politikai és jogi kultúránkban.

A több mint 1000 éves államfilozófiai és alkotmányjogi értékeket hordozó gyűjteményt a régi magyar joggyakorlatnak megfelelően „hiteles helyek” őrzésére szeretnék bízni, így a kötet egyes számú díszpéldányát a Magyar Országgyűlés, mint hiteles hely őrzésére bízták 2009. április 22-én.

A művet ismerteti: Dr. Zétényi Zsolt

Méltat: Dr. Cservák Csaba – Független Jogász Fórum

Díszvendégek: a kiadást kiemelten támogató civil szervezetek, a mogyoródi és jászfényszarui huszárok

Közreműködnek: Csabai János és az Egyszólam együttes