A PMA annak érdekében, hogy a tehetséges, már fiatalon is komoly értékeket teremtő személyt vagy közösséget elismerjen, és ezáltal felhívja a figyelmet e korosztály kiválóságaira, 2006-ban létrehozta a „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat.

A PMA minden évben egy olyan 35 év alatti személynek vagy egy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozza a díjat, aki, amely tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári-keresztény-nemzeti értékközösséget. A „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díj egy plakettből és egy oklevélből áll, a díjjal járó juttatás összege egy millió forint.

Az alapítvány februárban a médián keresztül hívta fel a magánszemélyek és a civilszervezetek figyelmét a díjra, és kérte, hogy tegyenek javaslatot arra az emberre vagy szervezetre, akit, amelyet méltónak találnak az elismerés elnyerésére. A javaslatokat írásban, február 28-ig várta a PMA. Összesen 20 felterjesztés érkezett 15 magánszemélyre vagy közösségre. A javaslatok közül az alapítvány kuratóriuma választotta ki a díjazottat.

A kuratórium a díjat 2009-ben Várda Ferencnek, a Baranya megyei Kémes plébániaigazgatójának ítélte. A díjazott egy millió forintot, a díj plakettjét és az elismerést tanúsító oklevelet Mádl Dalma asszonytól vette át 2009. március 26-án Budapesten, a Polgári Magyarországért Alapítvány székházában. Mint ahogy az a felterjesztésben is olvasható: „Tevékeny ember, aki sok mindent megtesz a rábízottakért, (…) jelen van az emberek között. Nem csak aktivitásával, de csendes szeretetével, jókedvével, békességével tesz bizonyságot hitéről. Részt vesz az emberek életében. Közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával – „jelenlétével” – a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre.”

Várda Ferenc 1976. január 4-én született Bátaszéken. Bukovinai székely családból származik, elődei a II. világháború idején költöztek át Tolna megyébe. Felsőfokú tanulmányait a pécsi szemináriumban végezte, azonban nem szenteltette magát pappá.

2000-től Kémesen plébániaigazgatóként kilenc ormánsági – hivatalosan a harkányi esperes-plébánoshoz tartozó Kémes, Drávacsepely, Tésenfa, Szaporca, Cún, Drávapiski, Adorjás, Kórós, Rádfalva – község gondozását látja el. Mindezek mellett részt vesz a Számá Dâ Noj Alapítvány munkájában is, melyet Lankó József az alsószentmártoni plébános, „a cigányok pécsi egyházmegyei lelkipásztora”, egykori tanára irányít, akivel még szeminaristaként kötött barátságot. Adorjáson és Kóróson tanodákat hozott létre, melyeket maga vezet. Gilvánfán, az ország legszegényebb, romák lakta településén lelkészi munkát végez, egyebek mellett hittant tanít és igeliturgiát tart. 2003-ban megházasodott, három gyermek édesapja.