Ez az Európai Tanács francia székhelyű, nem hivatalos szerve, alakulásakor egyeztetési joga volt, amely a tanácskozásokon való részvételi joggal bővült. Már több mint húsz éve fogja össze azokat a rádiókat Európában, amelyek a keresztény értékrend szerint szerkesztik műsorukat. Lehetőséget teremt arra, hogy együttműködjenek, a szerkesztőségekben dolgozók megismerjék egymást, napi kapcsolat alakulhasson ki köztük. A szervezet hivatalos honlapja a www.cerc-eu.org, amely francia és angol nyelven nyújt bővebb tájékoztatást a tevékenységéről.

Az egri tanácskozáson tehát 15 európai ország médiumainak vezetői kapnak lehetőséget arra, hogy számot vessenek az egységesülő kontinens elmúlt húsz évének közéleti tapasztalataival. Az eredmények a résztvevő országok rádióinak szerkesztőségi munkájában, tehát konkrét rádióműsorokban tükröződnek, Magyarország 2011-es EU-s soros elnökségét is előkészítve a hazai és a külföldi közvéleményben. Ez a tanácskozás arra ad esélyt, hogy a jól kiválasztott témákban gyümölcsöző eszmecsere bontakozhasson ki, s a résztvevők Európa-szerte elvigyék a vendéglátó ország hírét.

A megbeszélések során alakítják ki a tagok azokat a közös álláspontokat is, melyeket a szervezet az Európai Unió fórumaira továbbvisz, és képvisel. A témaválasztás is ennek a jegyében történt, hiszen az elmúlt 20 év európai közéletéről lesz szó. Arról, hogy mi is fogadta a „fal túloldalán” az addig kettéválasztott nyugati és a keleti tömbben élőket, hogyan változott meg azóta a szabadság fogalma, és a kiteljesedő szabadság közepette miért szorul ma gyakran háttérbe a közjó, és hogyan lehetne azt szolgálni. A téma tudományos igényű feldolgozását a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa segíti szakmai stábjával. A küldöttek mind az előadásokon, mind pedig a workshop-okon konkrét, hasznos és jól megvalósítható ötleteket adhatnak és kaphatnak, amelyeket beépíthetnek a szerkesztőségeik mindennapi tevékenységébe. Módjukban áll a már kialakult, korábbi kapcsolatok erősítése is.

Hazánkban nemcsak nyugat-európai mértékkel mérve indult későn a civil rádiózás egyik formája, a keresztény alapokon álló műsorkészítés. Még a szomszédos országokban, a többi volt szocialista államban is sokkal hamarabb kezdődött el az egyházi rádiók működése, mivel nem tartott olyan sokáig a sugárzáshoz szükséges jogszabályok megszületése. A Magyar Katolikus Rádió Alapítvány hamar behozta azt a hátrányt, amelyet a kései kezdés jelentett, s 2000-ben – nem sokkal a Szent István Rádió első megszólalása után – közfelkiáltással tagjai közé fogadta a Keresztény Rádiók Európai Konferenciája. Az indulás évében a szervezet tagjai látogatást tettek Egerben, megtekintve újdonsült testvérrádiójukat. Ettől az időponttól támaszkodik erre a nemzetközi együttműködésre, amely számos fontos szakmai konzultáció, találkozó, közös pályázati indulás forrása lett.

A tíz éves Szent István Rádió olyan időszakban indult, amikor a non-profitok még alig jelentek meg, csak az állami és a kereskedelmi rádiók sugároztak. Olyan besugárzási körben hallható adása, amelyben kiugróan magas a többszörösen hátrányos helyzetűek aránya, ezért rendszeresen szól róluk és hozzájuk. A különböző segítő jellegű műsorok mellett még szlovák és roma nyelven is sugároz, hogy a kisebbségeket anyanyelvükön érje el. Ilyen alapokon szerveződött meg a katolikus rádió Egerben, s fokozatosan fejlődött ki. Az alapítvány 2000 elején kapta meg a miskolci FM 95,1 MHz-es, és az egri FM 91,8 MHz-es frekvenciát, majd 2002-ben a sátoraljaújhelyi FM 90,6 MHz-es, illetve a hatvani FM 94,0 MHz-es frekvenciát. Olyan műsorterv készült el, amelynek gyártása és sugárzása egy nagyobb létszámú közszolgálati szerkesztőség számára is jelentős feladat lett volna. Csak úgy lehetett megvalósítani, hogy olyan működési modellt alkottak meg hozzá, amely megfelelt a rádió előzetesen megfogalmazott alapelveinek.

A Szent István Rádió (besugárzási területe) vételkörzete az északkeleti régió, Magyarország hátrányos helyzetű területe. Nemcsak hazánkban, de egész Európában is a legrosszabbak között tartják nyilván gazdasági mutatóit. Az emberek többsége várakozással tekintett az Európai Uniós csatlakozás elé, de egyre több kétely és kérdés is megfogalmazódik bennük. Ezért szeretné tudatosítani a rádió hallgatóságában, a régió lakosságában, hogy részévé váltunk a nagy közösségnek, amelynek el kell fogadni a szabályait, illetve élni kell a lehetőségeivel. (Feladatát úgy tudja megvalósítani, hogy igyekezik társadalmasítani a műsorkészítést, minél több külső munkatársat, társadalmi segítőt beszervezve.)

A Szent István Rádió képviselői rendszeresen részt vesznek a CERC összejövetelein. Ez hozzásegíti, hogy a nemzetközi példák, megoldások és együttműködések segítségével hatékonyan és egyre jobban tegyen eleget a műsorszolgáltatási szerződésben megfogalmazott közszolgálati feladatoknak. A tanácskozásokon túl szükségessé váltak a kétoldalú szövetségek, annál is inkább, mivel az Európai Uniós pályázatok kiírása szorgalmazta a közös elképzelések kialakítását. A legfontosabb partnerré a szlovákiai Radio Lumen vált, amellyel együtt két határon átnyúló pályázaton is sikerrel vettek részt. De mellette még más szövetségeket is sikerült kialakítani, a Visegrádi Alapítvány pályázatain lengyel és cseh partnerekkel is indultak.