„Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

Kérjük, fogadja szeretettel a Mezőségi őrzőkör Alapítvány ajándékát, Kövesdi Kiss Ferenc „Riadóra szól a harang” című művét. A szerző több mint fél évszázadig járta fáradhatatlanul az erdélyi Mezőség településeit, gyűjtötte az adatokat az itt élő magyarságról, múltról és jelenről, látogatta a fogyatkozó gyülekezeteket, leltározta a vészesen sokasodó szórványgondolatokat.

Kövesdi Kiss Ferenc élete, munkássága Alapítványunk közössége számára példaértékű. A Mezőségi őrzőkör Alapítvány 2002 óta szolgálja a Kárpát-medence szórványmagyar közösségei megmaradásának, fejlesztésének ügyét. 2007-ben hoztuk létre Erdélyben, a Beszterce-Naszód megyei Vicében – Gergely István Tiszti támogatásával – a ma már 30 kisdiákot nevelő intézményünket, a Bástya Kollégiumot, melynek fővédnöke Mádl Dalma asszony. A harmadik éve egyre gyarapodó gyermeklétszámmal működő kollégiummal két eredményt értünk el: egyrészt meg tudtuk akadályozni a fogyatkozó gyermeklétszám miatt bezárásra ítélt vicei magyar iskola megszűnését, másrészt a Moldvából a kollégiumba érkezett csángó gyermekek magyar oktatásban és nevelésben részesülnek. Kezdeményezésünket olyan modellként ajánljuk a nemzetpolitikai döntéshozók figyelmébe, amely rendszerszintre emelve sikerrel szolgálhatja a Kárpát-medencei szórványmagyarság megmaradását.

A kollégium működtetése és folyamatos fejlesztése mellett alapítványunk több erdélyi templom, közösségi ház felújításában, felépítésében vett részt az elmúlt években, s idén a horgosi Juvenior Polgárok Egyesületével közösen felállítottuk a Délvidék első köztéri Szent István szobrát, Horgos községben.

Munkánkkal, tetteinkkel hitünk szerint jövőt építünk. A szórványban, ahol sokak szerint nincs, nem lehet jövő. Mi azonban hiszünk abban, hogy a szórványmagyarság helyzete ügyes és szívós munkával stabilizálható, megfordítható: beolvadás és elvándorlás helyett reális célkitűzés a megmaradás és a megerősödés.

Ajándékunkkal – melyet a trianoni békediktátum aláírásának 90. évfordulójához kapcsolódóan juttatunk el Önhöz – azt üzenjük a Magyar Köztársaság legfőbb népképviselőinek, hogy a határokon kívül rekedt magyarok számára a magyar állampolgárságot lehetővé tevő törvény elfogadásával, valamint a június 4-i emléknap megtartásával a munka nem befejeződik, hanem új szakaszába lép. A közösség összetartozását erősítő jelképes intézkedéseket olyan szervezőmunkának kell követnie, mely jövőt, gyarapodást, megerősödést teremt a Kárpát-medence bármely zugában élő magyar embernek.

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

Kérjük, országgyűlési munkája során Ön is szenteljen kiemelt figyelmet a szórványmagyarság sajátos gondjainak, megmaradásuk és megerősödésük szolgálatának. Kérjük, legyen kezdeményezője, támogatója a szórványmagyar közösségek helyzetét feltáró, jövőbeli fejlesztésük kereteit kijelölő Nemzeti Szórványstratégia megalkotásának, országgyűlési határozatba foglalásának.

Amennyiben Alapítványunk céljaival egyetért, támogatását köszönettel fogadjuk. Munkánkról Alapítványunk honlapján (www.orzokor.hu) részletesen tájékozódhat.

Tisztelettel üdvözli, egyben képviselői munkájához sok erőt és egészséget kíván a Mezőségi őrzőkör Alapítvány nevében:

Csite András és Felföldi Zoltán

2010. május 31.”