A kétszintes barokk kegytemplom és a kolostorépület az országban egyedülálló. A besnyői kápolnát, az alsó- és felsőtemplomot, valamint a kapucinus szerzetesek részére épített kolostort gróf Grassalkovich Antal és felesége alapította 1761-1771 között. Az altemplom családi sírboltjában található a számukra művészi módon megalkotott hatalmas márvány szarkofág.

A felső templomban helyezték el a Loretoi Mária-szobor fekete cédrusfából faragott másolatát, melyet a kapucinus szerzetesek gyalogosan hoztak el Loretoból. Az ország legkisebb kegyszobra (11cm magas, 4cm széles) Máriabesnyőt híres búcsújáró hellyé tette. A kegyszobor megtalálása csodás körülmények között történt. (További információ a bucsujaras.hu honlapon olvasható.)

Hazánkban a máriabesnyői kegytemplom a 16. kis bazilika, a rangot legutóbb Szent Erzsébet szülővárosának, Sárospataknak a plébániatemploma nyerte el az Árpád-házi királylány születésének 800. évfordulója alkalmából megtartott jubileumi évben.

Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 1989. november 9-én kelt dokumentuma szerint a kis bazilikák kötelességei a következők:

A basilica minorban liturgikus feladattal megbízott csoportok, ismeretterjesztő speciális kurzusok, találkozó-sorozatok és más hasonló kezdeményezések által mozdítsák elő a hívők liturgikus képzését. Ezek között kapjon kiemelkedő helyet a pápa és a Szentszék dokumentumainak tanulmányozása és népszerűsítése, főként azoké, amelyek a szent liturgiára vonatkoznak. Nagy gondot fordítsanak a liturgikus év szertartásainak előkészítésére és lebonyolítására, különösen az adventi, karácsonyi, nagyböjti és húsvéti időben. Nagy odaadással hirdessék Isten Igéjét a homíliák és a rendkívüli prédikációk alkalmával. Mozdítsák elő a hívők tevékeny részvételét az Eukarisztia és a zsolozsma ünneplésében, főleg a reggeli és az esti dicséret imádkozásával. Ezen kívül gyakorolhatják a hiteles népi jámborság formáit. A napot, amelyen nyilvánosan bejelentik, hogy a templomnak az Apostoli Szentszék a bazilika címet adományozta, készítsék elő és ünnepeljék meg megfelelő prédikációkkal, ima-virrasztásokkal, és más szertartásokkal, a cím ünnepélyes kihirdetését megelőző és követő napokban.

A hívők, akik a bazilikát hívő lélekkel látogatják és ott valamely szent ünneplésébén részt vesznek, vagy legalább a Miatyánkot és a Hiszekegyet elimádkozzák, a szokásos feltételek mellett (gyónás, áldozás, és imádság a pápa szándékára) teljes búcsúban részesülhetnek:

– a bazilika felszentelésének évfordulóján;

– a titulus liturgikus megünneplésének napján;

– Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén;

– a bazilika cím megadásának évfordulóján;

– évente egy olyan napon, amelyet az ordinárius határoz meg (Máriabesnyőn ez a nap a kegyszobor megtalálásának napja, április 19.);

– évente egy olyan napon, amelyet minden egyes hívő szabadon választhat meg.

– a bazilika zászlóin, berendezésein és pecsétjén használható a pápai szimbólum, vagyis az „egymást keresztező kulcsok”.