Ezek közé tartozik a metodológia, latin és görög paleográfia, levéltári ismeretek, egyházi heraldika és muzeológia, valamint az ógörög nyelv.

Azoknak, akik nem hitéleti diplomával érkeznek a főiskolára, teológiai alapozó ismeretanyagból kell különbözeti vizsgát tenniük, de ezt elsajátíthatják a képzés első évének végéig a szakos tárgyakkal párhuzamosan is.

A főiskolára bárki jelentkezhet, akit érdekel az egyháztörténet. A tandíj félévenként 80 ezer forint, a képzési idő négy félév, mondta a Demokratának Odrobina László főiskolai tanszékvezető.

A szak ismeretanyagát a vatikáni pápai egyetemek hasonló képzéseinek mintájára állították össze, és olyan tanárok oktatják majd, akik maguk is Rómában tanultak.

Jelentkezni augusztus 16-ig lehet az iskola honlapjáról letöltött űrlapon. A szakra felvételi nincs, a jelentkezők egy beszélgetésen vesznek részt.