Hirdetés

Egy repülőszerencsétlenséget túlélt férfi egyedül tengeti a napjait az Északi-sarkon segítségre várva. Kemény munkával sikerül élelmet, fűtést és védelmet teremtenie magának, amikor azonban a közelben egy helikopter szintén lezuhan, és a súlyosan sérült női utast kimenti a roncsok közül, fel kell adnia az addigi viszonylagos biztonságát, és útra kelnie az ismeretlenben. Mads Mikkelsennél aligha passzolna jobban bárkihez a főszerep: a színész arca eleve meg­gyötört és fásult, szeméből azonban sugárzik a férfierő és az elszántság. A Sarkvidék abban mutat újat a számtalan hasonló túlélőfilmhez képest, hogy a halállal dacoló nőnek a passzivitása ellenére is többszörös funkciója van: elindítja és mozgásban tartja az addig statikus cselekményt, a megmentéséért vállalt kockázat pedig humanista vetülettel tölti meg az egyszerű drámát. Így válik líraibbá – de közben sajnos kevésbé feszültté is – a pusztán az életben maradásról szóló thrillereknél.