Állok Istenért, Egyházért, Hazáért – a hercegprímás szavait a templom falára függesztett molinón olvashatták a szoboravatásra összegyűltek. A koncepciós perben elítélt hercegprímás ’56-ban mindössze pár napra lehetett szabad. Arról a forradalom alatti néhány napról és magáról Mindszenty Józsefről Erdő Péter bíboros-prímás, esztergomi érsek emlékezett meg szentbeszédében. Eszerint Mindszenty együtt szenved népével és az Istenbe vetett bizalmáról tett tanúságot.

Mindszenty József egyaránt megjárta a Tanácsköztársaság, a nyilas diktatúra és a Rákosi-rendszer börtöneit. Mindegyik diktatúrának kérlelhetetlen ellenfele volt. 1971-től a Vatikán és a Kádár-kormány megállapodása értelmében külföldre kellett távoznia – Bécsből a világban élő magyarság pasztorációját végezte haláláig.

Szobrának leleplezésekor a BBC-nek adott nyilatkozatából játszottak be egy részletet: „ Nincs bennem gyűlölet, ellenszenv senkivel szemben, és akik az én sorsom alakulásában közreműködtek, én azokért imádkozom.”

Mindszenty József hercegprímás egész alakos szobra, Domonkos Béla szobrászművész alkotása, a rákosszentmihályi templom előtt áll.

(Krónika)