Az egyház a nyolcvanas évek végén fokozatosan nyerte vissza szabadságát. E folyamat látványos fejezete volt a szerzetesrendek működési korlátainak ledőlése. A ferencesek 1989-ban nem csak az akkor még a Szovjetunióhoz tartozó Kárpátalján telepedhetek meg, de idehaza is kezdték visszakapni korábbi lelkipásztori helyeiket, templomaikat és kolostoraikat.

Paskai László bíboros, esztergomi érsek, aki maga is ferences szerzetes, örömmel értesítette levélben a ferences tartományfőnökséget, hogy szeptember 1-jei hatállyal a barátok visszatérhetnek Mátraverebély-Szentkútra, hazánk egyik legnépszerűbb kegyhelyére. Ugyanettől a naptól visszakerült a rend kezelésébe Budán a Margit körúti templomuk, valamint a szécsényi plébániatemplom és rendház. Szentkúton és Szécsényben ez igazi visszatérést jelentett, mivel a kommunista évtizedekben az itteni ferences kolostorokat az állam más célra használta és a templomok vezetését egyházmegyés papok látták el. Budán más volt a helyzet. A kolostor megmaradt az évtizedekig két iskolát fenntartó rend tulajdonában, a plébániát egyházmegyei keretben szolgáló ferences atyák vezették, akik az állami tiltás miatt nem viselhették a ferencesek jellegzetes kapucnis barna csuháját.

„…nagy bizalommal helyezem Szent Ferenc Fiainak gondozásába ezt az ősi búcsújáróhelyet. Magam is számtalanszor megtapasztaltam, hogy hívő népünk milyen szeretettel és ragaszkodással keresi fel a szentkúti Szűzanyát. Szeretném és remélem, hogy ez a ragaszkodás a jövőben tovább fog erősödni a ferences atyák közreműködése által” – olvasható Paskai László 1989-es levelében.

A Kisboldogasszony-napi búcsú keretében a szerzetesi élet újjászületésének évfordulója alkalmából hálaadó szentmiséket mondanak Szentkúton. A korábban a kegyhelyen szolgáló ferences és világi papok szeptember 5-én 18 órakor közösen mutatják be a liturgiát. A másnapi 11 órakor kezdődő nagymise főcelebránsa pedig Pápai Lajos győri megyéspüspök. A jubileumi ünnepség alkalmából nyitják meg a kegyhelyen az úgynevezett imaszándék könyvet, amelyet a kegyszobor mellett helyeznek el, hogy a zarándokok bejegyezhessék a Szűzanya elé hozott kéréseiket. A rendtagok mindennapi közös imádságaikba is belefoglalják ezeket az imaszándékokat.

Program:

szeptember 5., szombat

10:00 Gyóntatás

11:00 Szentmise, litánia

16:30 Gyóntatás

18:00 Szentmise az (egykor) Szentkúton működő egyházmegyés és szerzetespapokkal (főcelebráns P. Reisz Pál OFM)

22:00 Szentóra, majd szabadtéri keresztút, gyertyás körmenet

24:00 Szentmise a megholtakért (főcelebráns P. Szabó József OFM)

szeptember 6., vasárnap

06:30 A búcsús csoportok fogadása

07:00 Gyóntatás

09:00 Szentmise (főcelebráns P. Papp Tihamér OFM)

11:00 Hálaadó szentmise a szerzetesi élet húsz évvel ezelőtti újrakezdéséért (főcelebráns dr. Pápai Lajos győri megyéspüspök), körmenet, majd a szentkúti imaszándék-könyv megnyitása

14:00 Litánia, kegyszermegáldás, útra bocsátó áldás