Az elmúlt 65 évben elhallgatott székely-magyar tudós és hazafi egész életét az irodalom-, történet- és oktatástudománynak szentelte. Munkássága a nemzetiségi kérdés feldolgozásával és ennek kapcsán történő szerepvállalással vált ismertté és elismertté.

A megemlékezésen az ünnepi beszédet Dr. Raffay Ernő történész, egyetemi tanár mondta el, aki részletesen szólt Dr. Jancsó Benedek életpályájáról, magyarságáról és emberi nagyságáról.

Az esemény alkalmából az erdélyi szülőfalu, Gelence település üzenete is szólt ez elhunyt tudóshoz és tanárhoz, akinek sírjára szüleinek erdélyi sírjáról származó anyaföld került.

Az ünnepi aktuson a megemlékezők között volt a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete és Dr. Jancsó Benedek gimnáziumi tanárként való működésének utolsó helyszíne, a mostani Kölcsey Gimnázium.

A Jancsó család köszöni mindazon személyeknek és szervezeteknek, akik e felemelő rendezvényt személyesen, vagy lélekben támogatták.