Hubert püspök a vadászok, erdészek, lövészek patrónusa, 727-ben hunyt el Liege-ben. Legendájában egy szarvas jelent meg előtte, agancsai között keresztet viselt; ekkor tért meg Hubert.

István király és Gizella királyné egyetlen felnőtt kort megélt fia Imre herceg volt. Feleségével jámbor, szűzies életet élt, úgynevezett József-házasságban. Életét vadászaton veszítette el, 1083-ban avatták szentté. A fiatalság tiszta életének példaképe, liliommal ábrázolják.

Szent Márton ünnepe 11-e. A mai Pannonhalma közelében született 317 táján. Eredetileg katonatiszt volt, majd egy alkalommal a francia Amiens felé vezető úton egy didergő koldusnak adta köpenye felét. Márton gazdasági határnap.

Isten éltesse

Imréket, Tétényeket (5.), Lénárdokat, Leonardókat (6.), Rezsőket, Csongorokat (7.), Zsomborokat, Kolosokat (8.), Rékákat (10.), Mártonokat, Tódorokat (11.)

Vallási ünnepek

Szent Imre (5.), A lateráni bazilika felszentelése (9.), Nagy Szent Leó (10.) Tours-i Márton

Csillagos égbolt

A hónap 5-én a Nap 6 óra 33 perckor kel és 16 óra 21 perckor nyugszik. A fogyó Hold 8 óra 35 perckor kel és 17 óra 59 perckor bukik le. 6-án földközelben lesz. A Merkúr jó megfigyelhetősége marad, a Vénusz az esti égbolton magasan ragyog, a Mars az éjszaka második felében látható.

Népi időjóslás

Lakomákat rendeznek Mártonkor, mint egy kis év végén. A bornak Márton a bírája; akkor isznak először újbort. „Aki Márton-napon libát nem eszik, egész évben éhezik.” Ha a liba mellcsontja hosszú és fehér, akkor havas tél lesz, ha barna és rövid, akkor esős. Mindenszentek napján hazalátogatnak a holtak. Halottak napján tilos a földeken dolgozni, néhol mosni is. A bácskai Topolyán a sírokra is tesznek ételt. A szegényeknek kalácsot sütnek alamizsnaként.

hankó