Hirdetés

Jól ismert történelmi tény, hogy az 1921-es „szociális birtokrendezés” címen elrendelt román földreformmal az erdélyi magyar arisztokráciát megfosztották birtokaitól, földjeit elsősorban a román parasztok között osztották fel. Miközben az amúgy sem jellemző nagybirtokokat ezzel a rendelkezéssel gyakorlatilag megszüntették, az 1945 márciusában kihirdetett törvény már minden 50 hektár fölötti földbirtok kisajátításáról rendelkezett. Az igazi kegyelemdöfést, az arisztokrácia valódi lefejezését azonban az 1949. március 2-áról 3-ára virradó éjszaka jelentette, amikor is az álmukból felvert családokat a hatalom emberei otthonuk elhagyására szólították fel, vagyonukat elkobozták, könyvtárukat megsemmisítették, őket pedig kényszerlakhelyre száműzték. A gazda nélkül maradt kastélyokat, kúriákat és udvarházakat kirabolták, majd különböző szociá­lis, egészségügyi intézményeket, esetleg termelőszövetkezetet költöztettek falaik közé. A rendszerváltás után a nemesi családok nagy része visszakapta ugyan az egykor a tulajdonában lévő épületeket, ám a fenntartásukhoz szükséges erdők és mezőgazdasági területek, illetve az azokból származó bevétel hiányában sokan a mai napig nemigen tudnak mihez kezdeni velük.

A kolozsvári székhelyű Pont Csoport ezért 2015 márciusában Kastély Erdélyben címmel átfogó stratégiai programot indított el az erdélyi kastélyok és kúriák hosszú távú megőrzéséért. Ahogyan honlapukon írják, „a kastélyok képviselik Erdély legszámottevőbb épített kulturális örökségét (a várak és kúriák mellett), viszont a bennük rejlő lehetőséget nem használjuk ki kellő mértékben. A kommunizmus, majd Románia bizonytalan gazdasági helyzete eddig nem tette lehetővé ezen épületek rehabilitációját, restaurálását.” A program részeként emellett elindítottak egy, az erdélyi kastélyok és kúriák adatait és történetét feldolgozó háromnyelvű honlapot és mobilapplikációt, a tulajdonosokkal, illetve üzemeltetőkkel közösen megalakították a Kastély Erdélyben Koalíciót, valamint a közelmúltban elkészítették a History is Our Story című webdokumentumfilmet. Az alkotás a hagyományos dokumentumfilmek formátumától eltérően fényképeket, szöveget, hanganyagot, animációt és grafikát kapcsol össze a legújabb programozási technikákkal. Ennek eredményeképp a számítógép előtt ülő felhasználó nemcsak passzív szemlélője lehet a történetnek, hanem az online platformok kibontásával az alakítójává is válhat. A kolozsvári Felméri Cecília rendezte History is Our Story három erdélyi kastély, a bonyhai Bethlen-, az erdőszentgyörgyi Rhédey- és az erzsébetvárosi Apafi-kastély történetén, valamint a tulajdonosaikkal és a téma szakértőivel készített interjúkon keresztül járja körül az erdélyi kastélyok helyzetét úgy, abban a ritmusban és olyan kitérőkkel, ahogy nekünk tetszik. A lineáris gondolatmenetet tetszés szerint megszakíthatjuk, ha éppen kíváncsiak vagyunk a megszólaló életrajzára, vagy többet szeretnénk megtudni Erdély nagyasszonyairól, a korántsem lezárt restitúcióról vagy éppen 1949 márciusának sötét éjszakájáról. Ha pedig sétára támad kedvünk, a három épületet 3D-s virtuális túrán is körbejárhatjuk, ennek során további filmek, interjúk, képek, valamint írott szövegek gazdagítják és árnyalják a történetüket.

A Kastély Erdélyben program, benne e különleges filmmel, biztató lehet a jövőre nézve is. Hiszen miközben szinte ma is naponta tűnnek el a magyar megmaradás emlékei, ha beszélünk és így tudunk a még meglévőkről, talán a végső pusztulástól is megmenthetjük őket.

Korábban írtuk