Az 1956-os forradalom történetében még meglehetősen sok a fehér folt. Igencsak kevesen hallottak például a Kolhoz körről, illetve a Tiszta szívvel című korabeli folyóiratról, pedig ezek jelentős szerepet játszottak a szabadságharc előkészítésében. 

Fotó: MTI (illusztráció)

Fotó: MTI (archív, illusztráció)

A Kolhoz kör olyan, alapvetően budapesti egyetemi csoportosulás volt, amely abszolút spontán módon és alulról szerveződve született. Mondhatni elsőként a többi, hasonló jellegű főiskolai és egyetemi szervezetet is megelőzve, tagjai között számos vidéki, paraszti családból érkező kollégistával, akik magukkal hozták a kommunizmus, a kulákperek és a padlássöprés, illetve az erőszakos kollektivizálás által meggyötört magyar falu jogos sérelmeit és követeléseit is.

A kör 1956 október 6-án tartott demonstrációját a forradalmat felvezető események egyik legfontosabb momentumának tarthatjuk, akárcsak a csoporthoz kötődő Tiszta szívvel című folyóirat bemutatkozását is. 

Erről az időszakról és a csoport tevékenységéről szól Bence Lajos, Nagy Ervin és Zsebők Csaba „Tiszta szívvel 1956-ban – A Kolhoz kör: a forradalom (egyik) szellemi előkészítője” című kötete. 

A nemrég megjelent mű tudományos alapossággal, de rendkívül olvasmányosan tárja elénk a forradalmat megelőző szervezkedések valóságát.