A TINTA Könyvkiadóban több mint egy évtizedes széles körű gyűjtő és szerkesztő munka után napvilágot látott a magyar nyelvjárások összefoglaló szótára.

Fotó: ShutterStock.com (illusztráció)

Fotó: ShutterStock.com (illusztráció)

A Kárpát-medence minden régiójának tájnyelvét feldolgozó szótár 1008 oldalon 55 ezer népies és archaikus szót magyaráz. A szótár tudományos igénnyel egy kötetbe szerkesztve a nagyközönség számára készült. Mint Kiss Gábor főszerkesztő elmondta, a nyelvi ismereteken túl a letűnt hagyományos paraszti világ enciklopédiájának is tekinthető A Magyar Nyelv Kézikönyvei sorozat harmincadik tagjaként megjelenő, új kiadvány.

A könyv bemutatója 2019. március 19-én, kedden 18 órakor lesz a Józsa Judit Galériában (Budapest, 1052 Budapest, Városház u. 1.)

A Nagy magyar tájszótár készítésének évtizedes menetét Kiss Gábor főszerkesztő ismerteti. A szótárt bemutatják: Paládi-Kovács Attila néprajztudós, akadémikus; Parapatics Andrea nyelvész; Cs Nagy Lajos és N. Császi Ildikó nyelvjáráskutatók.

A helyszínen a legjelentősebb magyar tájszótárakból kamarakiállítás tekinthető meg.