Hirdetés

A rendszerváltás éveiben elemi erővel tört fel a művészek önszerveződő igénye, és különböző rokonszenvek, szemléleti közelség alapján számtalan művészeti egyesület, társaság jött létre. Ezek azóta is változatossá teszik a magyar képzőművészeti életet, azzal együtt, hogy több ilyen közösség már nem működik. A Mednyánszky Társaságot elsősorban a Százados úti művésztelepen és a fővárosban élő olyan neves mesterek alapították, akik szükségesnek tartották egyfajta hagyományőrző attitűd őrzését, a magas szintű mesterségbeli tudást, a nyilvánosság lehetőségeinek megszerzését. Működésük három évtizede alatt változott a tagság összetétele, növekedett is a létszám, de az évente itthon vagy külföldön megrendezett kiállítások sora folyamatosan bizonyította, hogy a tradíciókat elmélyült munkával újra lehet gondolni, frissen lehet értelmezni. A mintegy félszáz művész tárlata többféle felfogást képvisel, de mindebből nem kavalkád kerekedik, hanem tudatosan értelmezett művészetfelfogások egymásra épülése. Külön figyelemreméltó, hogy a már elhunyt alapítók művei is láthatók Kurucz D. Istvántól, Szabó Ivánon át Breznay Józsefig, akinek ugyancsak jeles festő fia, Breznay András szervezi a társaság művészi programjait.