Memorandum

A mai napon, a „Nemzeti Összetartozás Napján” a magyarság 90 év után felemelte fejét, és kinyilvánítja a magyar nemzet egységét az Európai Unió, és az egész világ felé.

Emlékezünk az 1920. június 4-én aláírt Trianoni Békediktátumra, amikor 3,5 millió magyar ember vesztette el állampolgárságát és a hazához való tartozás jogát. Az ország 2/3-ának elcsatolása példátlan igazságtalanság és a nemzetközi jog megcsúfolása volt.

Kijelentjük, hogy tiszteletben tartjuk a szomszédságunkban élő nemzetek jogait és a jelenlegi határokat. De ezúton is jelezzük a világnak, hogy Európa szívében egy ország, Magyarország ma is erkölcsi jóvátételre vár. Az egységes Európai Uniónak kötelessége az erkölcsi jóvátétel kimondása, és ezzel a magyar nemzet lelkének meggyógyítása.

Itt és most tisztelettel adózunk mindazon hazafiaknak és közösségeknek, akik erős lélekkel, példamutató kitartással és tűréssel óvták identitásukat, és vallották meg a magyar nemzethez való ragaszkodásukat az anyaország határain túl.

Mindenki, aki nyelvében, kultúrájában és szívében magyar, legyen egységes, összetartozó nemzetünk állampolgára.

Szomszédjainknak is javát szolgálja, ha az államaikban élő magyar kisebbség a nemzetközi jog rendelkezései szerint megvalósíthatja a nyelvi, kulturális és területi autonómiát.

Európa jövője és a nemzetek közötti béke záloga az Unió kezében van!

Felolvasva és jóváhagyva 2010. június 4-én, a nemzeti összetartozás napján Budapesten megtartott, a KÉSZ és a CÖF által szervezett megemlékezés résztvevői által