A teljes magyar közoktatáson belül a katolikus intézmények aránya csaknem 4 százalék. Ebben a tanévben 76 óvodát, 112 általános iskolát, 58 gimnáziumot, 16 szakiskolát, 17 szakközépiskolát, 50 kollégiumot és 14 alapfokú művészetoktatási iskolát tart fönn a 14 egyházmegye, 25 szerzetesrend és négy felsőoktatási intézmény.

A katolikus oktatási rendszer több intézménye nyújt speciális képzést: mintegy 3133 tanuló kap sajátos nevelési igényű vagy gyógypedagógiai képzést, 1749-en tanulnak nemzetiségi, 1094-en kisebbségi oktatást nyújtó katolikus intézményben.

Az egyház összesen 67 371 fiatal oktatását látja el, a pedagógusok száma 5995, közülük 195 a szerzetes, illetve paptanár.