A tavalyi hasonló gyűjtés eredménye 47,5 millió forint volt, két és fél millió forinttal több, mint egy évvel korábban. Az előző évben az egész világról befolyó összegből plébániákat, családokat, iskolákat, egyetemeket és más kulturális intézményeket, valamint művészeti projekteket támogattak különböző szentföldi városokban.

A Szentszék nevében a nagyböjti időszakban – ahogyan ennek már hagyománya van – a Keleti Egyházak Kongregációja levélben fordult a világ püspökeihez, melyben a Szentföldön élő keresztények támogatására buzdít. „A földet, amely a kereszténység bölcsője volt, az a veszély fenyegeti, hogy keresztények nélkül marad” – fogalmaz Leonardo Sandri bíboros, a kongregáció prefektusa, aki aggodalmát fejezte ki a Gázai övezetben kiújult erőszak miatt, amely kioltotta karácsony örömét és elhomályosította a reményt.

Jézus szülőföldje a történelem során mindig hányatott sorsú volt, mert itt a vallások, a kultúrák és a politikai érdekek találkozása és ütközése szinte állandóan súlyos feszültségeket keltett. Háborúskodás nehezíti ma is az ott élő népek helyzetét. A szentföldi keresztények jövedelmének nagy részét a zarándokutakból származó bevételek teszik ki. A békétlenségek és az ebből adódó erőszakos cselekmények következményeként a Jézus szülőföldjére utazók száma az utóbbi évekig rohamosan csökkent. Az elszegényedés miatt a keresztény közösségekből sokan elvándoroltak, és az egyházak súlyosan meggyengültek.

Sandri bíboros levelében arról is tájékoztat, hogy az elmúlt évben a zarándokok lelki és anyagi támogatása a helyi keresztények számára meghaladta a 2000-es jubileumi év segítségnyújtását. A világegyházból, így a hazánkból is befolyó, nélkülözhetetlen támogatást a latin és keleti rítusú katolikus egyházaknak juttatják el, melyek a köszönet jeleként folyamatosan imádkoznak a világ helyi egyházaiért.