Hirdetés

A rendszerváltás a magyar történelem szerves, ha nem éppen kiemelkedően fontos momentuma lett annak ellenére, hogy sokak szerint még be sem fejeződött. Az erről az időszakról szóló, képekkel gazdagon illusztrált, összefoglaló mű arra tesz kísérletet, hogy lépésről lépésre, mondhatni kronologikus felfogásban és szerkesztésben mutassa be a magyar rendszerváltás történetét közvetlen előzményeivel együtt, emellett az események és politikai fordulópontok ábrázolásán és elemzésén túl megrajzolja a legfontosabb szereplők portréit, feltárja az események közötti akár rejtett összefüggéseket is.

A szerzők egészen az 1979 májusában tartott Fiatal Írók Találkozójáig tekintenek vissza, amelynek szintén Lakitelek volt a helyszíne, és Lezsák Sándor a fő szervezője. Nagyon is szükség van erre az időutazásra, hiszen a rendszerváltás nem hirtelen, forradalomszerűen megesett politikai változás volt, hanem egy lassú folyamat, amelyben éppen úgy szerepet játszott az erdélyi falurombolás elleni tüntetés, mint Pozsgay Imre nyilatkozata 1956-ról, a kormány és az állampárt kapcsolatának alakulása, az 1989-es határnyitás stb. A szerzők elfogulatlan hangon, tárgyilagosan veszik számba a korabeli eseményeket, így a kötet oktatásba való bevezetése különösen hasznos lehetne.

Korábban írtuk