Fotó: Demokrata/Vermes Tibor
Hirdetés

Az október elején megalakult Lovas István Társaság célja ápolni a névadó, a XX. század második felének, a XXI. század elejének egyik legjelentősebb tollforgatójának szellemi örökségét és előmozdítani a nemzeti sorskérdésekre érzékeny, magyar érdekeket védő tisztességes újságírás nagyobb megbecsültségét.

Az ennek jegyében alapított Lovas István Sajtódíjjal – melyhez a társaság egyik alapítója, Lóránt Károly közgazdász, publicista öt esztendőn keresztül évente százezer, Bencsik András, a Magyar Demokrata főszerkesztője pedig egymillió forintot ajánlott fel, amit az est során a Drábik János Alapítvány további százezer forinttal egészített ki – első alkalommal Szakács Árpád nemzetépítő munkásságát ismerték el.

A kultúrafinanszírozásban és a tudatformálás kulcspozícióiban évtizedek óta fennálló és szűnni nem akaró arcpirító anomáliákat Kinek a kulturális diktatúrája? című cikksorozatában feltáró újságírónak, könyvkiadónak Devecser is különdíjat adományozott, ezt a város polgármestere, Ferenczi Gábor adta át.

Szakács Árpád a magyarság élő lelkiismerete – méltatta a díjazottat Szentesi Zöldi László, a Magyar Demokrata főmunkatársa, feltéve a kérdést, hogy nemzeti kormány idején miért osztanak szét százmilliókat a magyarság ellenségeinek, és miért nincs kultúrpolitikai fordulat, noha aki a lelket uralja, azé az ország.

– Ha nem járunk a nép közé, ha elszakadunk a napi valóságtól, és rendszerszinten is eltávolodunk a közízléstől, akkor a magyar kultúra finanszírozása is kisiklik, akkor minden politikai és gazdasági sikerünk az enyészeté lehet, mert nem tudjuk megvívni a jövő harcait. Meg kell gyógyítani a nemzet lelkét – figyelmeztetett Szentesi Zöldi László.

„Öntudatot, öntudatot, öntudatot a magyarságnak! Öntudatot mindenekelőtt! Ez ma égetőbb szükség a kenyérnél, hiszen ez a magyar kenyér feltétele. Ez ma sürgetőbb feltétel a levegőnél: hiszen ez a magyar tüdő egészsége, az egész magyar szervezet alapszüksége. Ez az öntudat lesz az egyetlen alkotó rend, az egyetlen védő összefogás, mely biztonságot és jövőt jelent a magyarság számára. Az egyetlen lehetséges termő egység: a magyar öntudat” – idézte Szabó Dezsőnek, a XX. század első felének legnagyobb hatású írójának és politikai gondolkodójának 1938-ban írt A magyar Miniszterelnökhöz című, minden szavában időszerű esszéjét Szakács Árpád.

A Lovas István Sajtódíj kitüntetettje Orbán Viktor kormányfőt is megszólítva emlékeztetett, hogy a XX. század elején a korabeli konzervatív elit hagyta, hogy a keresztény magyar állam és a nemzeti eszme ellen uszító szabadkőműves liberális és bolsevik erők megszállják a kultúrát, mert nem hitték el, hogy ezek ugyanazok, akik 1789 után vérfürdőt rendeztek Franciaországban.

– Az a Szabó Ervin álmodta meg a bolsevik tanácsköztársaságot, akire az akkori konzervatív vezetés rábízta a főváros legfontosabb könyvtárhálózatának a vezetését. Ez az ember a hivatali irodájában tervezett terrorista merényletet Tisza István miniszterelnök ellen – szembesítette a népes hallgatóságot a tényekkel Szakács Árpád.

Az újságíró hangsúlyozta, hogy 1919-ben ugyanolyan emberkísérlet folyt, mint ma, ugyanazok ugyanúgy az értékek, a közösség, a teremtett ember megsemmisítésére törtek, mint napjainkban a film, a színház, a képzőművészet, a fesztiválipar hálózata által sulykolt aberrációval, szellemi sötétséggel, homoszexuális propagandával, a genderrel, a család- és nemzetellenességgel, amit sajnos önsorsrontóan jelentős közpénzzel támogat a magyar állam – A bolsevizmus visszatérni készül, itt áll a kapuban, a magyar jobboldal pedig kulturális izomsorvadásban szenved – verte félre a harangot a kitüntetett, emlékeztetve, hogy ezek ugyanazok, és már bent vannak az Országgyűlésben.

Szakács Árpád hozzátette: minden világfelfordulást, háborút és pusztítást a kultúrán keresztül készítettek elő.

– A világlátás és az életérzés monopóliuma a kultúrán keresztül válik valósággá. A küzdelmet a szellemi térbe helyezi át, innen szólítja át a lelkeket, az érzelmeket, a tudatot. Érzelemmel csak érzelmet, erővel csak erőt lehet szembeállítani – monda a Lovas István Sajtódíj kitüntetettje, akinek szavait vastaps fogadta.