A bevétel összege évente mintegy 60 millió dollárt tesz ki, amelyhez a hazai katolikus közösség is hozzájárul több mint 40 millió forinttal. A kommunizmus évtizedei alatt a magyarországi adakozás szünetelt, 1993-ban indult újra. Az elmúlt kilenc év alatt megkétszereződött az így összegyűjtött adomány: 2000-ben a magyar hívek 23 millió forinttal segítették a pápa tevékenységét, 2009-re pedig 46 millióra nőtt az összeg.

A „Denarius Sancti Petri” gyakorlata a VIII. században Angliában alakult ki: a megtért angolszászok elhatározták, hogy évente anyagi hozzájárulást küldenek a Szentatyának. A középkor során kötelezővé vált a péterfillérek gyűjtése, ám a reformáció idején átmenetileg szünetelt a szokás. A XIX. század közepén francia földön élesztették újjá a péterfillérgyűjtést, így a hívek segíthettek a Szentszék akkori nehéz anyagi helyzetén.

XVI. Benedek pápa így beszél erről a világ minden katolikusát megmozgató hagyományról: „A péterfillér a legjellegzetesebb kifejeződése annak, hogy minden hívő részt vesz Róma püspökének az egyetemes Egyházat pártfogoló jótékony kezdeményezéseiben. E gesztusnak nemcsak gyakorlati értéke van, hanem erős szimbolikus jelentősége is, mint a pápával való közösségnek és a testvéreink szükségleteire való odafigyelésnek a jele, így szolgálatotok nemes egyházi jelleggel bír.”

A Szentszék – egész világot átfogó karitatív munkájának támogatására – a hagyományos templomi gyűjtés mellett más módokon is elfogadja a hívek szeretetadományait. Lehet postai úton (Őszentsége, XVI. Benedek pápa részére, 00120 Vatikánváros, Európa) vagy banki átutalással segíteni a pápa által támogatott rászorulókat (számlaszám: Unicredit Banca d’Impresa IT/04/B/03226/03202/000005329965, swift: UNCRIT2VRMX, tárgy: Obolo di San Pietro, név és teljes lakcím feltüntetésével). Az utóbbi években online adományokat is fogad a Péterfillér Hivatal a Vatikán internetes oldalán keresztül.