Hirdetés

A tárlat megnyitóját mindenki élőben követheti a múzeum Facebook-oldalán, ahol a régész kurátorok, Gergely Katalin, Hajnal Zsuzsanna, Soós Rita és Oltai Kata művészettörténész, kurátor beszélgetnek arról, hogyan jelennek meg a különböző korok lányai, asszonyai az egyes múzeumok gyűjteményeiben és kiállításaiban.

Talán nem meglepő, hogy a középkor hajnalán, amikor különböző eredetű és kultúrájú népek váltották egymást a Kárpát-medencében, az írott források elsősorban a hódító- és zsákmányszerző háborúkról, ezek kapcsán pedig a férfiak világáról emlékeztek meg. Míg ezekben a történelmi dokumentumokban a nők csaknem teljesen láthatatlanok maradtak, addig a régészeti leletek annál jobban árulkodnak róluk: sokszor ugyanis éppen az asszonyok sírjai azok, amelyek látványosabbak, gazdagabbak és színesebbek, mint a férfiak temetkezései. És, ha csak a háttérből is, de ezek a lányok, anyák és asszonyok voltak azok, akik irányították az eseményeket, így jelentős szerepet játszottak Európa átformálásában.

A régészeti ásatásokon napvilágot látott tárgyak segítségével rekonstruálhatóvá, egyszersmind bemutathatóvá vált nemcsak az egyes korok női viselete, használati tárgyai, hanem a közösségben betöltött kiemelkedő szerepe is. Nemesfém ékszereik, nagy gonddal megmunkált eszközeik egyébként semmivel sem maradnak el a férfiak méltóságot jelző tárgyaitól.

A Magyar Nemzeti Múzeum honlapján március 7-től magyar és angol nyelven elérhető Nőnek való vidék? című online kiállítás a hun kor (IV. század vége–V. század közepe), a germánok (V. század közepe–VI. század közepe), az avar kor (VI. század közepe–IX. század eleje), a Karoling-kor (IX. század), a honfoglalás kora (X. század) leleteit vizsgálva próbálja meg bemutatni az adott történelmi időszak női viseletét, a nők mindennapjait, a társadalomban betöltött szerepét és hiedelemvilágát. A Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Tár gyűjteményeiből összeállított tárlaton látványos képek és 3D modellek, valamint az azokhoz tartozó szövegek segítségével a látogatók nemcsak a tárgyakat, hanem az azok mögött húzódó személyes történeteket is megismerhetik majd.

Korábban írtuk