Hirdetés

A hősi emlékművek rendszerint a bajtársa karjaiba omolva haldokló katonát mutatnak. Ez az ideális hősi halál keveseknek jut osztályrészül. A zöm jobbik esetben gránátok által szétroncsolt testtel hal szörnyű, de gyors halált, sokan viszont csak könyörületes fejlövés árán búcsúznak a rettenetes szenvedéstől. Van, aki égő páncélosban sül halálra…

A magyar honvédségnek második világháborúban is óriási veszteségei voltak. Pontos számok nincsenek, de a 2. hadsereg legalább százezer halottat, eltűntet és hadifoglyot vesztett. A Bécsig tartó harcokban körülbelül ugyanannyit. A román, szovjet embertelen hadifogoly- és munkatáborokban hozzávetőleg kétszázezret pusztítottak el. Majd jött 1956…

Mindent egybevetve, ez a szörnyű emberveszteség legalább négyszázezer hölgyet károsított meg. A sok hadiözvegy a háborúk legszerencsétlenebb vesztesei.

A háborúkat a bankok, fegyvergyárosok kezdik a buta, csak a megválasztásukban érdekelt politikusok segítségével.

Hölgyeim! Ezt csak Önök tudják megakadályozni. Beszéljék rá férjüket, barátaikat: csak békepárti politikusokra szavazzanak! Ha kell, vonuljanak az utcára! Reményünk az Önök kezében van!

Korábban írtuk