Az átkosból örökölt csökevény, hogy a vezetők kinevezése a politikai hűségüktől (a bólogatástól) függ. A mai elvtársak a pártkatonákat úgy teszik bizalmi állásba, hogy nem vizsgálják elvi és erkölcsi szilárdságukat. Megelégednek annyival, hogy az illető „megbízható, jó elvtárs”. Az ilyen káderpolitikának tudható be, hogy hét év alatt országunk eladósodott és minden tekintetben sereghajtó lett. A szégyenteljes BKV-végkielégítési botrány után – a sikeres országépítés és népboldogítás érdekében – Orbán Viktor eljövendő kormányának azt is figyelembe kell venni, hogy a vezetésre kijelölt személyek „emberként” (erkölcsi tekintetben) milyenek. Én a Fidesz-kormány becsületesnek ismert vezetőiben jobban bízom, mint a lényegében már hatvan éve zsíros állásaikban elkényelmesedett vörös vezetőkben.

Kövér Károly, Szeged

Kóklerek

Sólyom László köztársasági elnök szerint robbanásig feszült a helyzet a romák elleni gyilkosságok miatt. Bocsánatot kérek, ezzel részben vitatkoznék. Azzal együtt, persze, hogy ez a helyzet tarthatatlan és véget kell neki vetni, azért a rendőrség bénasága miatt is vált ennyire feszültté a légkör. Elfogadhatatlan, amit Draskovics Tibor mondott, hogy a tettes vagy tettesek elfogása évekbe is beletelhet. Továbbá az is feszültséget generál, hogy rasszista indítékú támadássorozatról beszélnek. Hogy meri ezt bárki is kiejteni a száján pusztán feltételezés alapján, bizonyíték nélkül? Hiszen a felderített eseteknél eddig szinte minden esetben az derült ki, hogy cigány volt a támadó vagy a gyilkos, de olyan bűneset is volt, hogy cigány gyújtotta föl a saját házát biztosítási csalás céljából. Gyurcsány még miniszterelnökként azt nyilatkozta, hogy nem engedi bántani a cigányokat. A magyarok védelméről nem beszélt. Egy ország miniszterelnöke ne tegyen kivételt, egyformán kell minden bűnelkövetőt minél hamarabb bíróság elé állítani. Ha már maga helyett a libás Bajnait puccsolta be a bársonyszékbe, jobb ha ezt ő is szem előtt tartja. Egyébként e két utóbbi miniszterelnök közötti azonosság, hogy puccsal kerültek hatalomra. Nagyon itt van az ideje annak, hogy a nép döntsön, ki vezesse az országot. Az ország számára egyre tragikusabb ugyanis a 2002-es választások óta ez a sok kókler!

Czető Lászlóné, Bp.

Anomáliák

Az egyik kereskedelmi tévéadó reggeli műsorában következő sorrendben az alábbi híreket hallottuk: 1. adómentes lett a pornó, 2. a kórházakban a műtéteket pénzhiány miatt nem végzik el. Bravó! Ez kellett a népünknek, adómentes pornó és elégtelen vagy semmilyen orvosi ellátás. Ezek az állapotok nem véletlen egybeesések, sokkal inkább körmönfont tervezés, a népességfogyás és az erkölcsi elsekélyesedés extrém kombinációi. Az ilyen hírek hallatán a heves vérmérsékletű ember első felindultságában a felelős döntéshozók fején több tucat széket szeretne összetörni. Az egészségügyből 60 Mrd forintot vonnak el és a magánpraxisban gyógyító orvosokat keményen adóztatják. A sürgős műtétre szoruló betegek meg várjanak türelmesen és a fájdalmuk enyhítésére nézzenek egy kis pornót vagy műtsék meg saját magukat. A pornó nagyon jól jövedelmező üzletág, az ebben valamilyen szinten részt vevők nem éppen minimálbéren tengődnek. Mért pont ez adómentes, amikor még a kismamák és a nyugdíjasok megadóztatása is napirenden van? Nem lenne logikus, ha a pornót adóztatnák és ebből az állami költségvetése befolyt összegeket az egészségügy helyzetének javítására fordítanák? Mit akarnak még itt elérni? A kórházak túlterhelt, de még kitartó nővérkéi hagyják ott a betegeket és a pornóiparban keressenek megélhetést? Az országban minden területen tudatos rombolás folyik. Már nincs számottevő hazai iparunk és mezőgazdaságunk, ütőképes nemzeti hadseregünk, színvonalas oktatáspolitikánk, de van növekvő adósságállományunk, munkanélküliség, orvoshiány, kiégett ifjúság mértéktelen alkohol- és kábítószer-fogyasztással, na és pornó minden mennyiségben.

Tégen László, Nagymaros

Változnak az idők

Ne féljetek magyarok, megjöttek a cigányok! Ez a szlogen, az 1990-es marosvásárhelyi események kapcsán vált szállóigévé, amikor is néhány részeg marosszentgyörgyi cigány bevonult hangosan Marosvásárhelyre, hogy „megvédje” a magyarokat az oláhok vadságai ellen. Na, kérem szépen, azóta a helyzet változott. Manapság a csíkszéki Szentmártontban a magyarokat tolvajló oláh cigányok feljelentették az ott élő magyar törzslakókat az oláh hatóságoknál azért, mert azok nem voltak hajlandóak megtűrni évszázados lopásaikat. A trianoni oláh leleményesség rögtön úgy tálalta a dolgot, hogy a szentmártoni magyarok holokausztizálják a területükön lopkodó cigányokat. Mivelhogy Magyarországon, a magyar kormány által vetett cigány hisztéria van, az oláhok úgy határoztak, hogy rátesznek erre egy lapáttal, és megvádolják a székelyeket is cigányellenességgel, mert ez most beillik az európai trendbe, ha a magyarokról esik szó. A gazember területlopó oláhok most arra használják fel a Székelyföldre telepített vándor oláh cigányaikat, hogy azok feljelentgessék az őshonos magyarokat. Így hát, a székelyföldi közgazember oláh hatóság azt szeretné elhitetni a világgal, hogy ott „is” a magyarok üldözik a cigányokat, hogy nemcsak a magyar határokon belül vannak „cigányüldöztetések”, hanem a határokon túlra rekesztett magyarok is füstölik a cigányokat, s ők (az oláhok) azért üldözik az erdélyi magyarokat, hogy megvédjék a cigányokat tőlük. Gazemberül felfuttatott, trianoni módon terjesztett oláh összefüggéstelenségek!

TO., Mikháza

Pontosítás

Lapunk augusztus 5-i számában Nyugdíjak címmel megjelent egy olvasói levél, amire többen is felháborodottan reagáltak. Levélírónk a „nemzeti helytállásért pótlékra jogosultakról” írt, egyértelműen a kiemelt kommunista nyugdíjak emelését fájlalta és megemlítette a volt munkásőröket, ávósokat, besúgókat stb. Lehet hogy pontatlanul említette a vonatkozó rendelet számát vagy kiadásának időpontját, de egyértelmű, eszébe sem juthatott az 56-osok nyugdíjösszegét sokallani. Erre mutat, hogy a levél eredeti címe: Mi van a kiemelt kommunista nyugdíjakkal? –, amit csak a rövidítés kedvéért írtunk Nyugdíjaknak. Ebből eredt a félreértés, s ezért, hogy több 56-os olvasónk úgy vélvén, hogy az olvasónk egy kalap alá véve az 56-osokat az ávósokkal, munkásőrökkel és besúgókkal az ő nyugdíjösszegüket is megtámadta. Ezúttal kérünk bocsánatot azoktól az olvasónktól, akik félreértelmezve a talán nem egészen világos fogalmazást, a szemrehányást magukra vették. Egyébként merész dolog még feltételezni is, hogy egy jobboldali lapban olyan levelet közlünk le, ami az 56-osokra nézve elmarasztaló. Még egyszer bocsánatot kérünk „megbántott” olvasóinktól és mindenkit biztosítunk arról, hogy a Nyugdíjak szerzője kizárólag a meg nem érdemelt és elég nagy összegű (kommunista) nyugdíjakról írt.

A szerkesztő

Vészhelyzet

– Főnök, vannak itt páran, illetve rohadt sokan a ház előtt, az utcában. Azt mondják, hogy ők a nép. Be akarnak jönni, tárgyalni akarnak. – Szóljon a biztonságiaknak, most nem érek rá. – Az őrzővédők sehol. Eltűntek. – Mi az hogy eltűntek? Akkor csukja be a nagykaput. – Már nem lehet, kidöntötték. Azt kiabálják, hogy ajándékot hoztak. Megtalálták Kövér kötelét. – Marhaság. Nem találhatták meg, nem is volt, azt csak mi találtuk ki. – Hát lehet hogy nem a Kövér kötele, de hogy kötél van náluk, az biztos. A petíciójukban – itt van a kezemben – pedig azt írják, hogy elegük van a szegénységből, a nívótlan vegetálásból, a megszorító csomagokból. Nekik is van programuk, jelzik, hogy fájni fog, de csak nagyon rövid ideig. – Jesszusom! Megbolondult ez a békés, nyugodt, dolgos nép? Most vesztik el a türelmüket, amikor már majdnem látszik az alagút vége? Most hőbörögnek? Érhetetlen. – Főnök, nagyon elszántaknak látszanak. Ezek bejönnek. Javasolnám az eltűnési projekt megvalósítását. – Ajjaj! Akkor üzembe helyezem az önvédelmi füstgránátomat, magának meg, mint a legkedvesebb szóvivőmnek odaajándékozom a kedvenc tojásálló mellényemet. Próbáljon meg valahogy zöld ágra vergődni velük. – Bízza rám főnök. Bevált szövegem van: örüljenek, hogy lyuk van a fenekükön!

Keszthelyi István, Bp.

Tallózás

A Magyar Demokrata 31. számában megjelent egy beszélgetés dr. Laposa Józseffel. Amit ebben a borász és tájrendező mérnök mondott, szerintem tökéletesen megfelelne a nemzeti oldal (kormány) programjának alapjául. (Csak kétséges, hogy ezt a Fidesz meg tudja-e valósítani.) Volna még két megjegyzésem. 1. Vízi E. Szilveszter professzor és csoportja bízza az innováció kérdését a mérnökökre. Ehhez viszont fontos lenne – és ezt kellene megoldani –, hogy a mérnöki karokra is (ne csak jogászoknak, orvosoknak stb.) jelentkezzenek a legjobb fejek közül is. Csak ez teremthet meg egy bázist a hatékony innovációs potenciálhoz. 2. Pálinkás József professzor és nyelvész csoportja ne foglalkozzon a szlovákiai nyelvtörvénnyel, mert ennek a törvénynek semmi köze sincs a nyelvészethez. Ezzel, ezt ilyen kérdésként tárgyalva csak „elkenik” a valós problémát: a megaláztatást és az erőszakos asszimilációt.

Tkacsik István, Kassa