Fico

Az európai tót bohóc azt mondta a napokban: „Az Európai Unió két tabu-pilléren nyugszik. Az első, hogy megengedhetetlen a történelmi revizionizmus, a háború után kialakult államhatárok megkérdőjelezése, a második pedig a rasszizmus abszolút elutasítása.” Komolyan lehet mosolyogni a mondókáján! Köztudott, a könyves emberek között, hogy a háború utáni földrajzi felosztás sérti a történelmet ismerő emberek tudását (nemzetiségtől függetlenül), s nem a magyarok gyártottak nyelv- és hazafiassági törvényt az Európai Unió területén.

TO., Mikháza

Intelem

Mielőbb tenni kell azért, hogy a politikát az emberek ne csak úri huncutságnak tartsák, hanem építő jellegű intézménynek. Hogy ne úgy tartsák, hogy ahol a politika kezdődik, ott végződik a tisztesség, a jó erkölcs, becsület, mindennemű lojalitás embertársaink iránt. Holnap már ne legyen úgy, mint eddig volt, hogy a mások által felvett pénz megkérdőjelezhető, sőt erkölcstelen lesz, de a Tisztelt Házban felvett pénz az jár, a tiszteletdíjtól a költségtérítésen át az ilyen-olyan frakcióvezetési meg helyettesi, bizottsági tagsági stb. titulusokért külön-külön meg együttesen. Arról nem is beszélve, hogy ne azt lássák továbbra is, hogy a parlamentben 386 ember járkál, kibe vonul, kaszinózik, újságot olvas, szundikál és időnként a koncért egymást pocskondiázza. Egyebek mellett ezekre is nagyon oda kell figyelni a leendő kormánynak. Zárójelben jegyzem meg, hogy jelenleg az országnak „alig”-alkotmánya van, a választási törvény pedig enyhén szólva vacak és manipulált. Az úgynevezett lista pedig olyan emberek parlamentbe jutását teszi lehetővé, akiktől mi sem áll távolabb, mint a nép képviselete!)

A. P., Zalaegerszeg

Hozzászólás

Horvát László szerintem nem ismeri eléggé sem Istent, sem a bibliát. (Levél a Vatikánnak, MD 17. szám) Azt írja, hogy az Ószövetség ellentétben áll Jézus szellemével. Ez tévedés. Ugyanaz a Szentlélek írta a szerzők által mind az Ó-, mind az Újszövetséget. Visszautasítja, hogy a zsidó választott nép. Jézust a zsidó néphez küldte Isten mint Megváltót. Miután a zsidók zöme nem fogadta el Jézust megváltóként, Pál apostol a pogányokhoz fordult, akik örömmel fogadták. Így jött létre a keresztény Európa. Ma már a kegyelem a keresztényekről lassan átszáll a zsidókra (lásd hitetlen Európa). A pápa azért beszélt az egyiptomi kivonulásról, mert ez volt az első húsvét története. Mózes parancsára a zsidók bárányt vágtak és annak vérével bekenték az ajtófélfát. Az öldöklő angyal végigment Egyiptomon, és ahol a vért látta, ott nem ölte meg az elsőszülötteket. Ennek jelentése: a bárány vére megmentette a zsidókat a haláltól. Ez utalás az újszövetségi húsvétra. Mikor az Isten bárányának vére megmenti a benne hívőket az örök haláltól. A zsidók nem azt ünnepelték akkor, hogy az Úr megölte az egyiptomi hadsereget, hanem a Vörös-tenger kettéválasztásával megmentette a népét. Az Ószövetség pedig, ami a zsidók történetéről szól, tanulság a keresztények számára, hogy mi ne cselekedjünk úgy, ahogy ők cselekedtek. (Elhagyták az urat és bálványimádók lettek.) Mi keresztények sem vagyunk jobbak a zsidóknál: a keresztény Európa hitetlenné vált. Mi magyarok is bálványimádók lettünk, a pénz és a vagyon az istenünk. Sajnos! A pápa nem mondott semmi olyat, ami ellentétes az Igével.

Légrádi László, Fűzfőgyártelep

Reváns

Túl sok van már a rovásukon. A nyelvtörvénytől kezdve Malina Hedvigen át Sólyom László köztársasági elnök kitiltásáig. Mi pedig, régi „betegségünknek” megfelelően, úriemberségből semmit sem teszünk, csak szívjuk a fogunkat és a kocsmában (vagy a külügyminisztériumban, de csak halkan) szidjuk a szlovákokat. Hát bizonyára nem lenne úriemberhez méltó (és semmi teteje sem lenne), de rettentő mód jólesne az embernek a következő: Hogy revánsot vegyünk Sólyom Lászlót és a magyarságot ért sérelmekért, itt lenne a soha vissza nem térő alkalom: Szlovákia a kettős állampolgárság tervbe vett bevezetése miatt hazarendelte budapesti nagykövetét, hát ne engedjük vissza az országba! Ha mást nem is eredményezne, de legalább látnák, hogy velünk nem lehet kukoricázni!

K. J., Budapest

Zagyva eligazít

Most, hogy Zagyva Gyula is „bemutatkozott” a parlamentben, egy hat évvel ezelőtti eset jutott eszembe vele kapcsolatban. A Magyar-szigetre mentem ki egy barátom zenéjét meghallgatni. Éppen a „sörsátorban” ültünk le, mikor egy férfi jött oda hozzám, kérdezve, hogy én vagyok-e az a Bognár, aki L. A.-ról írtam egy pamfletet, melynek Antisacrum imperium volt a címe. Igen, válaszoltam, majd beszélgetés közben viccesen azt kérdeztem, hogy engem miért nem hívtok meg előadást tartani itt a szigeten? Mire az úr, akiről akkor még nem tudtam, ki ő, azt válaszolta, hogy azért nem hívunk meg, mert Habsburg-ellenes vagy. Nálunk a Hatvannégy Vármegyénél ugyanis csak álca a nemzeti ügy, mi legitimisták vagyunk, Habsburg-pártiak. – Aztán többet nem is beszéltünk. De lapjukban, a Magyar Jelenben akkoriban rendre észrevettem a legitimista „elhajlásokat”, miként Toroczkainál is, hogy nem mindig az igazság érdekében ír, hanem sokkal inkább a sz…keverés izgatja. (Lásd: a Tánczos-gyerek esetét.) A magyar-szigeti történet után néhány nappal Sz. Gábor is panaszkodott nekem, hogy egyik dalát nem engedték elénekelni, mert Habsburg-ellenesnek ítélték a Magyarsziget szervezői. Nem tévedés, őket is csak a Habsburg-ellenesség izgatta. Ráadásul ők, Zagyváék Haynaut és Metternichet tartják a legnagyobb magyar hazafiaknak, és persze Bethlent, Rákóczyt, Hunyadi Mátyást hazaárulóknak, vagy még rosszabbaknak. Azóta persze eltelt néhány év, de továbbra is csak a hőzöngés megy nekik, minden konkrét értelmes gondolat és tett helyett. Miközben már ott ülnek a parlamentben is.

Bognár József, Budapest

Bosszúvágy

Döbbentem néztem a tv-csatornák választási összefoglalóin, milyen „méltó” módon ünnepeltek az elvtársak. Eltorzult arcú, üvöltöző, verekedő (!), szépkorú korosztályt láttam. Verték a Demokrata fotósát, a Hír TV operatőrét. Szemükben izzó bosszúvágyat láttam. Egyből eszembe jutott a világhírű film főszereplője, Charles Bronson a Bosszúvágy című filmből. És arra is emlékeztem, hogy 2002 tavaszán a jobboldali tábor is el volt keseredve, de eszükbe sem jutott volna, hogy üssék-verjék a Népszava, az ATV munkatársait. Meg a Heti Mocsok uszítóit. Ui. Kedvenc újságosstandomnál néhány ember beszélgetett: – Most akkor kolbászból lesz a kerítés a Fidesz-kormány alatt? Nem bírtam megállni, odaszóltam: – Jóemberek, nem lesz kolbászból a kerítés. – Miért nem? – Azért, mert már régen ellopták a kolbászt (is) a komcsik!

Paksa Tibor, Lenti

Gépesítés

A nyelvet az anyatejjel szívja magába az ember – mondják s hittük is. Csakhogy az anyanyelv forrását ma már nem csak az anya, apa, a család és a környezet, a nóta, vers, regény és a biblia jelenti, mert a tv-, rádió és sajtótejjel is magunkba szívjuk felnőtt korban, s tovább adjuk a gyermekeinknek. Azért válik mostohává, keserűvé az anyanyelvünk, mert gépesített. Nagyrészt műtejet iszunk és terjesztünk. Kisvárosi vasútállomás várótermében múlattam az időt a kisfiammal. A gyerek fel- meg lemászott a földről a padra, onnan meg az asztalra, vagy hatszor-hétszer, egy vasutas meg nézett bennünket. Egyszer csak a fiam megbotlott, s már zuhant is fejjel lefelé. Estében sikerült elkapnom. A nézőnk rémült arca felderült, s odaszólt nekem: a huszonnegyedik órában kapta el! Szegény keserű anyanyelvű embernek, velünk együtt, a nagy hajszában nincs ideje megtanulni rendesen magyarul. Ehhez felnőtt korban elsősorban idő, szakkönyv, irodalom, Biblia és egyéb kellene. S van még egy szinte teljesíthetetlen feltétele: el kéne felejtenünk a mindenünnen ránk zúduló műnyelvet. A vasutas ösztönösen, gyorsan reagált (nyelvileg). S ez a szomorú a dologban, egy képtelen nyelvi panellal. Én is ösztönösen és gyorsan reagáltam, s hál istennek: kézileg. Ez már valamivel biztatóbb: vannak pillanatok, mikor a nyelvileg kicsinált embernek még huszonnégy órája sincs a cselekvésre. A kisfiam pedig megúszta s mit sem tud az egészről. Ez pedig egyenesen vigasztaló dolog. Majd ha megnő, elmédiavitázunk az esetről.

P. Zs., Budapest