Közleményükben a forgalmi rend változtatásával, az értelmetlenül lezárt utak megnyitásával, jelzőlámpák beállításával, P+R parkolók bővítésével, alagútrendszerek, hidak építésével, a BKV és a dunai közlekedés bővítésével, az építkezések jobb szervezésével kérik a városvezetőket a közlekedés fejlesztésére, a forgalmi torlódások enyhítésére.

Fővárosunk vezetése az utóbbi évtizedekben megfeledkezett a közúthálózat fejlesztéséről, így nem teremtették meg a Város Szíve programban a közlekedési utak és parkolóhelyek megszüntetésének feltételeit. Alternatív útvonalak nélkül az autók kiszorítása a környékbeli kerületek túlterheltségét és közlekedési káoszt okozott! Budapest kapott egy új Város Szívet egy beteg érhálózathoz! A magas parkolási díjakért, benzin árért, adóterhekért a budapesti autósok csak lezárt közlekedhetetlen utakat, állandósuló dugókat, terrorizáló parkoló őröket, és a menekülő utaknál keményen büntető rendőri szigort kapnak! Az EMPAMO által kért adatokból kiderül, hogy városvezetésünknek nincs egységes koncepciója, rálátása Budapest közlekedési hálózatára! Így nem csoda, ha Fővárosunknak közlekedése nem összehangolt, forgalmi rendszere túlbonyolított, logikátlan és évtizedekkel van lemaradva az igényektől. Javaslataink a forgalmi dugók enyhítését, az átláthatóbb közlekedést, az építkezések jobb szervezését, és ezzel városunk légyszennyezettségének csökkenését célozták meg! Az autókereskedők forgalmának 20%-os, és az üzemanyag vásárlás 15%-os visszaesése azt bizonyítja, hogy aki csak tehette, már nem közlekedik autóval! Ezért felkérjük az egyes környezetvédő és kerékpáros szervezeteket, hogy az autósok értelmetlen üldöztetése, sarcolása helyett inkább konstruktív ötletekkel, megoldásokkal szorgalmazzák a budapesti közlekedésre, a légyszennyezettség csökkentésére tett javaslataikat. Egyúttal kérnénk a többi civil szervezetet, és rendezvényszervezőt tanúsítsanak önmérsékletet és programjaikat, rendezvényeiket lehetőleg a forgalom akadályozása nélkül ne munkanapokon tartsák. Ne gerjesszék az amúgy is nagy forgalmi dugókat, ezzel is elősegítve városunk levegőjének tisztaságát, a szmog riadó elkerüléséért – olvasható a közleményben.

A levél teljes szövege:

Tisztelt Demszky Gábor, főpolgármester úr!

Tisztelt Ikvai Szabó Imre, polgármester helyettes úr!

Civil szervezetünk tagjai naponta sok-sok kilométert közlekednek Budapest útjain, kerékpárral, motorkerékpárral, autóval!

Sajnos azt tapasztaljuk, és ebben szakértők is egyetértenek, hogy Budapest közlekedése jelenleg katasztrofális helyzetben van!

Minden nagyberuházás, építkezés, ami forgalomkorlátozásokkal jár, egy időben folyik a belváros környékén, és közben semmilyen alternatív közlekedési útvonal nem lett biztosítva.

A fent említett közlekedési gondok hatalmas forgalmi dugókat okoznak, és így nem csak Budapest légszennyezettségét növelik, hanem káros hatással vannak a szállításra, a karbantartók munkájára, a gazdasági érdekekre és a közlekedők idegrendszerére is!

Tisztelettel azzal a kéréssel fordulunk Főpolgármester úrhoz, és Polgármester helyettes úrhoz, hogy amíg a négyes metró építése és a Margithíd felújítási munkálatai folynak tegyenek forgalomcsökkentő és ezzel a légyszennyezést is csökkentő közlekedési változtatásokat, és ebben semmiképp sem az autósok értelmetlen sarcolását értjük.

Konkrét rövid, és hosszú távú, a közlekedést javító javaslataink a következők:

1.) A Margit híd felújítása, és a 4-es metró építésének befejezéséig leállítani, elhalasztani a további olyan építkezéseket, amik az építkezéseket elkerülő közlekedési utak lezárásával, forgalomkorlátozással járnak. A feltétlenül szükséges munkálatokat, felújításokat jobb szervezettséggel, 3 műszakos munkabeosztással gyorsabban elvégeztetni.

2.) Biztosítani alternatív kerülő útvonalakat:

– A Széchenyi felső rakpart, (az MTA mellet ) megnyitása a közlekedés számára, hogy a lezárt Margithíd helyett könnyebb felhajtást biztosítson a Lánchídra!

– A Pesti Barnabás utca forgalmi irányának megfordítása, hogy a lezárt Margithíd helyett könnyebb felhajtást biztosítson az Erzsébet hídra!

– Megnyitni a közlekedés számára a Nagymező utcát az Andrássy út és a Mozsár utca közt, megnyitni a Hajós utcát az Opera ház mellett a Lázár utca irányába, hogy enyhítse a forgalmat az Andrássy úton és a Teréz körúton.

– Megnyitni a Bajcsy Zsilinszky út balara kanyarodási lehetőségét a Nyugati téri aluljáró alatt, a Szemere utca forgalmának enyhítésére.

– Megnyitni a Pozsonyi út Jászai Mari téri végének közlekedését, az újpesti felső rakpart, és a Pannónia utca forgalmának enyhítésére.

– Az építkezéseket úgy megszervezni, hogy csak időszakos, feltétlen útlezárásokkal járjanak. Külföldön darukat helyeznek magasított alapokra, és alattuk zavartalanul halad a forgalom.

– A szemétszállítást, az áruszállítást, konténerszállítást kizárólag a csúcsforgalmon, a 8-20 órán kívüli időpontokra engedélyezni.

3.) A Margit híd felújítása, és a 4-es metró építésének befejezéséig nem engedélyezni semmilyen forgalomkorlátozó, vagy közlekedési útvonalat, hidakat lezáró rendezvényt a Hungária körút és a Duna által határolt belső város, és az első kerület területén. A rendezvényekre biztosíthatóak a közlekedést nem akadályozó helyszínek, vannak közparkok, Városliget, Felvonulási tér Népliget. Az építkezések befejeztével is a közlekedést helyezni elsődleges szempontba, és a forgalom korlátozó rendezvényeket munkaszüneti napokra halasztani.

4.) Kerékpár utak, kerékpártárolók, kerékpár kölcsönzők további létesítését úgy megtervezni, hogy sem közlekedési forgalmi sávot, sem parkolóhelyet ne szüntessünk meg! Ingyenesen igénybe vehető P+R parkolót létesíteni, amit kizárólag a saját, vagy kölcsönzött, kerékpárral tovább közlekedő autósok használhatnak! Legyen lehetőség letenni az autót. Külföldi példákhoz hasonlóan tervbe venni gyalogos-kerékpáros híd építését.

5.) Támogatni az elektromos és hibrid autók elterjedését, dokkoló, töltő állomások létesítésével, adó, illetve parkolási díjkedvezményekkel! Londoni példához hasonlóan energia cellás buszok forgalomba állítása.

6.) A jelzőlámpa rendszerek jobb összehangolása, a jelenlegi piros hullámok helyett zöldhullámokra állítása. Például: Pesti úton, Szentendrei úton, Szerémi úton, Egér úton. A kiegészítő kanyarodást engedélyező kisjelzőlámpák behangolása, hogy folyamatos haladást biztosítsanak a kanyarodók számára.

7.) A Stutgarti példához hasonlóan létesíteni autókölcsönzőt. Aki nagyobb csomagokat, vagy sérültet szállítana, nagyobb távolságra utazna a városban, és a kerékpár nem alternatíva, használhasson egy kis fogyasztású, esetleg elektromos autót egy útvonalra.

8.) Nagyobb közlekedési csomópontokon, parkolási övezetek határain haladéktalanul nagy számban bővíteni a P+R parkolók számát, összehangolva a kerékpárkölcsönzőkkel BKV járatokra való átszállási lehetőségekkel!

9.) Kultúrált és elfogadható minőségűre, a felhasználók igényei szerint kell megszervezni, és bővíteni a közösségi közlekedést. Meg kell szüntetni Budapest elszigetelődését az egyre fejlődő aglomerációs településekkel. Bővíteni, és összevonni a gyorsvasúthálózatot a metróhálózattal. A BKV járművein javítani kell a közbiztonságot, és tiszta kényelmes környezetkímélő járművekkel bővíteni a hálózatot. Bővíteni, népszerűsíteni a dunai közlekedési hálózatot.

10.) Javítani a tájékoztatási rendszeren, jelzőtáblák, tájékoztató táblák, utca névtáblák elhelyezésén. A körutakon, nagyobb csomópontoknál a főbb irányvonalakról, kanyarodási lehetőségekről, autópályák irányáról tájékoztató táblákat kihelyezni.

11.) Megvizsgálni alternatív lehetőségeket, mérnöki irodák ötleteit, külföldi példákat, Budapest közúti közlekedési hálózatának bővítésére. Például: Hungári körút szintbeli, lámpás kereszteződéseit felül vagy aluljárókkal kihelyettesíteni. Közlekedési alagutak építésével a forgalmat a föld alá vezetni, vagy újabb belső körgyűrűt építeni. Kiszélesíteni, parkkal lefedni az alsórakparti utakat. Ahol lehetőség van, a lámpás kereszteződéseket jobb áteresztőképesség és energiát nem fogyasztó körforgalmakkal kihelyettesíteni. Közlekedési alagutakat építeni. Az M0-ás körgyűrűt a Budai oldalon is befejezni, ha kell alagútépítéssel. Kibővíteni leállósávval a „halál útnak” becézett régi szakaszt. Megszüntetni az M5.-ös autópályánál a körgyűrű megtörését, és folyamatossá tenni a haladást.

12.) A fizetőparkolási rendszert egységesíteni kell, és valóban a felhasználók, a forgalomszabályzás igényei szerint kell megszervezni, az Alkotmánybíróság 148/B/2005 határozata alapján! A bevételt közvetlen az önkormányzatokhoz folyósítani, és közlekedési fejlesztésekre fordítani. A fizetőparkolási övezeteket fixen kijelölni, hogy ne terhelődjön át lakóövezetekre, külvárosokba a parkolási probléma, és a területek szélein P+R parkolókat létesíteni.

Tisztelt Főpolgármester úr, tisztelt Polgármester helyettes úr! Fenti javaslataink nagy része kis költségekkel nagyban javítaná Budapest közlekedését, csökkentené a forgalmi dugókat és javítaná a város levegőminőségét. A hosszabb távú nagyobb beruházások tartósan megoldanák Budapest közlekedési gondjait, és nem lenne szükség az autót munkához használók további anyagi ellehetetlenítésére, az értelmetlen dugódíj bevezetésére!

Felhívnánk tisztelt figyelmüket, hogy a dugódíj bevezetése elfogadhatatlan anyagi teherrel sújtaná a kisvállalkozókat, karbantartókat, szállítókat. Így nem csak áremelkedéseket okozna, hanem vállalkozások, üzletek, munkahelyek megszűnését is, ami jelentős adókiesést eredményez a Budapesti önkormányzatoknak. Már most is látható ez a folyamat, a ki űrült, elhanyagolt belvárosi üzleteken és az ellentétesen egyre virágzóbb külvárosi üzletközpontokban! És figyelmükbe ajánljuk, ha valóban kiszorítaná az autósokat egy értelmetlen dugódíj bevezetése, az egyben Budapest elszigetelődését, gazdasági hanyatlását is eredményezheti a környező, egyre fejlődő településekkel szemben.

Budapest, 2010. 07. 12.

Tisztelettel: Emberibb Parkolásért Mozgalom, Közlekedési Dolgozók Országos Egyesülete,

Legin István / EMPAMO alelnök

Murányi József / EMPAMO főtitikár

Apáthy István / KDOE elnök