A rendszerhez Magyarország a legnagyobb szelektív hulladékgyűjtést és újrahasznosítást koordináló hazai szervezeten, az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.-n keresztül kapcsolódik.

Az európai szelektív hulladékgyűjtési modell sikerességét jól mutatja, hogy az elmúlt években túllépett az Európai Unió határain és immár Kanadában is bevezették, így annak keretein belül világszerte 33 ország több, mint 400 millió állampolgára gyűjtheti anyaga szerint elkülönítve az otthonában keletkezett csomagolási hulladékokat. A csomagolásokon Zöld Ponttal jelzett európai modell sikerességének és hatékonyságának záloga az, hogy a rendszer minden uniós tagállamban az állami szférától függetlenül, de általa ellenőrizve, a zöld iparág szereplői közötti, országhatárokon átívelő szinergiákat kihasználva, a lakosság aktív részvételével működik. Magyarországon az elmúlt hét évben több mint 2 millió tonna csomagolási eredetű hulladék került hasznosításra ebben a rendszerben.

Az európai szelektív hulladékgyűjtési koordinációs modell létrehozását az Unió 1994-ben kiadott Csomagolásról és csomagolási hulladékokról szóló, 94/62. számú irányelve tette lehetővé. Az irányelv előírja, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell olyan rendszerek működésének jogi kereteit, amelyek lehetővé teszik, hogy a gazdaság szereplői megszervezzék az általuk kibocsátott csomagolási hulladékok visszagyűjtését és újrahasznosítását.

„Az Unió e döntését az a felismerés motiválta, hogy egy önálló, a gyártói felelősség elvén, ugyanakkor érdekeltségi alapon működő, de a tagállamok környezetvédelmi hatóságai által felügyelt rendszer mind környezeti, mind pedig gazdaságossági szempontból hatékonyabban tudja teljesíteni az Unió által meghatározott, minden tagállamra érvényes hulladék begyűjtési és hasznosítási célkitűzéseket, mint a központosított állami rendszerek” – mondta Henri Meiresonne, a szelektív hulladékgyűjtési szervezetek európai szövetsége, a PRO EUROPE elnöke. „Az általános európai gyakorlat szerint a koordináló szervezetet maguk a kibocsátók hozzák létre, így egyrészt biztosított az, hogy a lakosság számára a szelektív hulladékgyűjtési rendszer működtetése ne járjon többletköltséggel, ugyanakkor a hulladékhasznosítási célok teljesítése is szavatolt” – tette hozzá a szakember.

A rendszer az Európai Unió legtöbb polgára számára a termékek csomagolásán található Zöld Pont révén válik láthatóvá. Az európai fogyasztók tavaly mintegy 460 milliárd termék csomagolásán találkozhattak e környezetvédelmi jelzéssel, amely azt jelzi számukra, hogy a gyártó fizet azért, hogy terméke csomagolása anyaga szerint elkülönítve begyűjtésre, majd pedig újrahasznosításra kerüljön.

A koordináló szervezeti modellt és a Zöld Pont jelzést immár nemcsak az Unióban, de a tagjelölt Törökországban, Horvátországban, Szerbiában és Írországban valamint Norvégiában, Ukrajnában, az Unión kívül pedig Kanadában, az Egyesült Államokban és Mexikóban is alkalmazzák. A rendszer működésének anyagi forrásait 170.000 hulladékhasznosításra kötelezett cég biztosítja. A 33 országban működő rendszer keretében tavaly 32 millió tonna hulladék került újrahasznosításra, amelynek eredményeként 25 millió tonnányi CO2 kibocsátását akadályozták meg. A PRO Europe rendszert Magyarországon az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. képviseli

„Az ÖKO-Pannon 2003-as megalapításával Magyarország előbb csatlakozott az Európai Unióhoz környezetvédelmi, mint politikai értelemben. Az elmúlt 7 év során hazánkban is kiépült és évek óta sikeresen és eredményesen működik az Unió szinte kivétel nélkül minden tagállamában létező koordináló szervezeti modell” – mondta Viszkei György , az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. „Hazánkban az ÖKO-Pannon eredményei szavatolják azt, hogy az Európai Unió által meghatározott újrahasznosítási célkitűzéseket teljesíteni tudjuk” – tette hozzá az igazgató.

Az ÖKO-Pannon a legnagyobb hazai koordináló szervezet, amely napjainkban mintegy 2.800 vállalkozás begyűjtési és hasznosítási kötelezettségét teljesíti.

Az ÖKO-Pannon a teljes hazai csomagolás kibocsátás mintegy 70%-áért felel. A partnerei által tavaly kibocsátott 830.000 tonna csomagolásból a szervezet 568.000 tonnányit juttatott vissza a körforgásba mintegy 150 hulladék begyűjtő és hasznosító partnere segítéségével. 2003 és 2009 között összesen több mint 2 millió tonna hulladék került hasznosításra.

A lakossági szelektív gyűjtés 90%-a az ÖKO-Pannon által koordinált rendszerben valósul meg. E rendszerben jelenleg 74 régió 5 millió lakosának van lehetősége szelektíven gyűjteni csomagolási hulladékait Magyarországon, pont olyan módon, mint az Európai Unió bármely tagállamának lakosainak.

További információk: www.pro-e.org