Követelik továbbá, hogy az átadás a vagyontörvényben megjelölt felelősök büntetőjogi teljességi nyilatkozatával és aláírásával történjen. Az átadást írja alá – a kormány felelőssége alapján – Bajnai Gordon miniszterelnök, Oszkó Péter pénzügyminiszter, valamint a Nemzeti Vagyontanács tagjai és a MNV ZRt vezérigazgatója.

Az Állami Számvevőszék végezzen záró vizsgálatot az MNV ZRt-nél, állapítsa meg a megalakítása óta fellelhető hiányosságokat, mind a könyvvezetés, mind a vagyongazdálkodás teljes témakörében! Nevezze meg a hiányosságokért felelős személyeket a munkaköri leírások alapján! Készüljön el az auditált, semleges könyvszakértők által jóváhagyott záró vagyonmérleg és leltár! – teszik hozzá.

A magyar nemzet vagyona a magyar állampolgárok sokéves kemény munkájának eredménye, ezért a nemzeti vagyonnal felelőtlenül gazdálkodók azonnali felelősségre vonását, indokolt esetekben fegyelmi eljárásokat és az érintettek személyi vagyonvizsgálatát követelik.

A civil radikalizmus minden jogszerű lehetőségével élni fog annak érdekében, hogy az áldatlan gazdálkodási helyzet a Nemzeti Vagyontanácsnál és az irányítása alatt álló MNV ZRT-nél megszűnjön. A 2007. évi CVI. törvény és az abban foglalt jogszabályok megszegőit az igazságszolgáltatás minden eszközével felelősségre kell vonni. Mindannyiunk, a magyar emberek, azaz a nemzet vagyona nem lehet szűk oligarchiák pókerjátékának eszköze – zárul a közlemény.

Budapest, 2010. április 7.

Aláírók:

Civil Összefogás Fórum

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Magyar Polgári Együttműködés Egyesület

Százak Tanácsa

Asszonyok a nemzeti egységért mozgalom

Családvédők Közössége

Gyermeki és Ifjúsági Jogvédő Alapítvány

Honfoglalás 2000 Egyesület

Kertvárosiak az Élhető Kertvárosért Egyesület

Kiss Attila Alapítvány

Őrbottyáni Polgári Kör

Összefogás Polgári Egyesület, Győr

Patrióták a Gazdaságért és a Közjóért Egyesület

Társaság a Kárpát-medence Magyarságáért