Fotó: MTI, archív
Hirdetés

A Gyurcsány-párt ügyvezető alelnöke szerint „az Orbán-rendszer pártállami szervei nem is titkolják, hogy a büntetéseik egyetlen célja az ellenzéki pártok kampányainak ellehetetlenítése. Ezért van az, hogy nem csak az adatvédelmi hatóságnak volt fontos, hogy a DK még az EP-választás előtt befizesse a 11 millió forintos bírságot, hanem a Magyar Államkincstárnak is, hogy behajtsa az Állami Számvevőszék DK-ra kiszabott büntetését.”

A Demokratikus Koalíció bepereli a Magyar Államkincstárt az ÁSZ-büntetés levonása miatt – írja Molnár. „Mivel európai demokráciákban példátlan módon az Állami Számvevőszék büntetése ellen nem lehet jogorvoslattal élni, a DK-nak nincs más jogi lehetősége, csak a pénzt levonó MÁK beperlése” – teszi hozzá, „Pártállami Számvevőszéknek” nevezve az ÁSZ-t.

„…ez egy európai ország, ahol egyetlen állami szervnek sem lenne szabad beleavatkoznia a kampányba, ellehetetlenítve az ellenzéket” – zárja gondolatait.

Az ÁSZ reagálása

Az Állami Számvevőszék nem vesz részt a Demokratikus Koalíció választási kampányában. Az ÁSZ ezért felszólítja a Demokratikus Koalíciót, hogy ne használja kampánycéljaira a független Állami Számvevőszéket. Az ÁSZ ugyanakkor azt javasolja a pártnak, hogy az ÁSZ rágalmazása, valamint a közvélemény folyamatos félrevezetése helyett, vállalja a felelősséget a gazdálkodásában feltárt törvénysértésekért.

Alapvető jogállami érdek, hogy a pártok szabályszerűen, elszámoltathatóan és átláthatóan gazdálkodjanak az adófizetőktől és a támogatóiktól kapott pénzekkel. Az Állami Számvevőszék a törvényi előírások szerint ellenőrzi, hogy a pártok betartják-e a gazdálkodásukra vonatkozó törvényeket. Az ÁSZ a jogállami normáknak megfelelően minden pártot azonos törvényi előírások és eljárási szabályok szerint ellenőriz.

Az Állami Számvevőszék leszögezi, hogy nem szabott ki „bírságot” a Demokratikus Koalícióra. Az ÁSZ nem hatóság, nem rendelkezik szankcionálási jogkörrel, ezért nem szab ki semmilyen „büntetést”, vagy „bírságot”. Jogosítványai arra terjednek ki, hogy a párttörvény egyértelmű előírásai alapján amennyiben a pártok tiltott támogatást fogadtak el, akkor megállapítsa annak az értékét.

Az Állami Számvevőszék a 2018. évi országgyűlési választás kampánypénzeinek törvényben előírt ellenőrzése során feltárta, hogy a Demokratikus Koalíció a párttörvény előírását megszegve – jogi személytől kölcsönszerződés alapján – nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a piaci ár alatt vett igénybe szolgáltatást, 430 ezer Ft kamatkülönbözetként tiltott támogatást fogadott el. A megállapított tiltott támogatás jogkövetkezményeit nem az ÁSZ, hanem a vonatkozó törvényi előírások határozzák meg, annak érvényesítése pedig a törvényben meghatározott hatóság kizárólagos jogköre.

Az ÁSZ emlékeztet: a Demokratikus Koalíció gazdálkodását évek óta törvénysértések jellemzik. A DK könyvvezetése és gazdálkodása 2013-ban, 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban sem felelt meg a törvényi előírásoknak. A 2018. évi országgyűlési választás kampánypénzeinek ellenőrzése során az ÁSZ azt állapította meg, hogy a DK a jelölő szervezetnek járó költségvetési támogatást nem szabályszerűen használta fel. A kampány során a DK a számviteli, a párt- és a kampánytörvényt is megsértette.

Az Állami Számvevőszék azt javasolja a Demokratikus Koalíciónak és képviselőinek, hogy a folyamatos vádaskodás, valamint a közvélemény szándékos félrevezetése helyett dolgozzanak azon, hogy a döntő mértékben közpénzekből működő párt betartsa a törvényeket.