Fotó: MTI/Bruzák Noémi
Hirdetés

A Teremtés könyve írja, az élet kertje sivataggá válik, amikor az ember úgy dönt, hogy Isten hangja helyett más hangokra hallgat.

A világ, a városaink, a szíveink gyakran hasonlítanak a pusztasághoz, mert a kígyó sugalmazását részesítjük előnyben az Isten szavával szemben.

Az élet maga pusztasággá lesz, mert inkább vádaskodunk, mint egymást szeretjük, mert inkább a másikat okoljuk, hogy magunkat mentsük.

A puszta a túlélés helye, ahol az önérdek a legfőbb törvény. Jézus Krisztus, aki a szenvedésben nagy, a szeretetben hatalmas, ebbe a pusztasággá vált világba érkezett, hogy megújítsa.

Korábban írtuk

Jézus vallási forradalmat hajtott végre, amikor megismertette velünk az Atya titkát. Ő Jahve, Aki Van. Értünk van, s a Fiú által velünk van. Szeretetét egyetlen szó értelmezi: jobban! Önmagánál jobban szereti a világot! Egyszülött Fiánál is jobban szereti a világot!

Ábel vére, a testvérgyilkos testvére halálát követelte. Krisztus vére az üldözői, bántalmazói, gyilkosai életét eszközölte ki.

Szentatyánk, Ferenc pápa nem ok nélkül aggódik az Irakban és a Közel-Keleten élő keresztény kisebbségekért. Nem azért érkezett hozzájuk, hogy múltjukat sirassa, akik az üldöztetés miatt szinte elfogytak, hanem az újrakezdődő jövőjük tudatában akarta megerősíteni őket.

Ünnepi köszöntőjében refrénszerűen, hétszer ismételt szavai: Rajtunk múlik! Hozzánk is elértek, európai keresztényekhez, akik az istenhitben született Európában élünk, amelyet az Európai Unió vezetése szekulárisnak nyilvánított. Ez az Európa istenellenes, hitellenes, gyűlöli az egyházat, és gúnyolja a keresztényeket.

Hogyan tovább, Közel-Keleten s az egész világon üldözött keresztények? Hogyan tovább, Európa üldözött keresztényei?

A szentatya a keresztények prófétai küldetésére utalt. Ezt kéri rajtunk számon az Isten is: A hitigazságok s a keresztény örökség biztonságot nyújtó falai mögül lépjünk ki! Nem maradhatunk tétlenek, nem törődhetünk bele az erőszakba, az élet elleni támadásokba.

Mózes is emlékeztette a népet arra, hogy Isten hozta ki a szolgaság házából, és megkövetelte tőlük, hogy új hazájukban, amely Isten ajándéka, ne legyen más Istenük, mint az, aki féltékeny szeretettel szereti népét.

Jézus pedig földi otthont teremtett népének, anyaszentegyházat, és szenvedésével, halálával és feltámadásával örök otthont szerzett, amit ad az Isten Önmagában.

„Úgy szerette (szereti) Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta (adja) érte, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

Krisztus szenvedésével, halálával, feltámadásával szerzett világ, húsvéti világ, amelyben az irgalom fölébe nő az igazságosságnak, a szeretet a kötelességnek!

Üdvösséget termő ünnepnapokat kívánok, szeretettel.

2021 húsvétján

P. Kozma Imre OH
Prior, Delegátus