A Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak Egyesülete – miközben természetesen tiszteletben kívánja tartani az idős emberek jogos érdekeinek védelmét – a leghatározottabban visszautasítja a fent hivatkozott közleményben megfogalmazott állításokat, ugyanakkor ezúton hívja fel a nyilvánosság figyelmét arra, hogy az állami normatív támogatások drasztikus csökkentésével éppen a kormányzat az, aki a legsúlyosabban veszélyezteti az idősek otthonaiban és más szociális intézményekben élők biztonságos ellátását. Felháborítónak tartjuk azt a kormányzati taktikát, hogy miközben a szakminisztérium vezetői pontosan tudják milyen mértékű elvonások sújtották a szociális intézmények fenntartóit az elmúlt években ahelyett, hogy a működés feltételrendszerének biztosításához nyújtanának valamilyen segítséget, újabb és újabb szigorított ellenőrzési programokkal, egyre több hatósági vizsgálattal próbálják megfélemlíteni az egyházi és civil szervezetek által működtetett intézmények fenntartóinak képviselőit. Így a látszólag indokolt probléma felvetés, a hangzatos nemes célok mögött az a sanda szándék húzódik meg, hogy a fogyasztóvédelmi hatósággal még jobban sarokba szorítsák a normatíva elvonások és egyéb megszorítások miatt egyre jobban ellehetetlenített intézményeket, hogy azoknak végképp elvegyék a kedvét bármilyen tiltakozástól, amivel megpróbálnának a további elvonások, a szisztematikus ellehetetlenítés ellen fellépni. A folyamatosan alkalmazott diszkriminatív megkülönböztető eljárásokat nehezményező, a valós együttműködést kezdeményező civil szervezetek véleményének figyelmen kívül hagyásával igyekeznek a demokratikus kormányzás látszatát kelteni. Ez az a politikai indíttatású taktika, amely valójában nem szolgálja, hanem súlyosan sérti az idősotthonokban lakó emberek érdekeit, és amelyhez nem adhatja nevét egyetlen jó érzésű politikus, szakember, tisztviselő sem, aki ténylegesen az idős, segítségre szoruló emberek érdekében akar fellépni! – zárul a közlemény.