„Örömmel ajánlom fel egy havi tiszteletdíjamat az árvízkárosultak javára. A kezdeményezést messzemenően támogatom és üdvözlöm. Magam is gondolkoztam a segítségnyújtás módján, a kezdeményezés ezt megkönnyítette.”

„A Magyarországi árvízkárosultak részére tisztelettel és együttérzéssel felajánlom akadémikusi tiszteletdíjam egyhavi, teljes összegét”.

„Csatlakozva az MTA Elnökének tiszteletreméltó felhívásához bejelentem, hogy az árvízkárosultak megsegítésére egyhavi tiszteletdíjamat felajánlom abban bízva, hogy azt az illetékesek legjobb becsületükkel használják fel a rászorultak segélyezésében.”

„Az árvízkárosultak javára tett kezdeményezés méltó az Akadémia alapítójának szelleméhez. Csatlakozom a kezdeményezéshez és egy havi doktori tiszteletdíjamat felajánlom az árvízkárosult honfitársaink javára.”

„Mint vízzel is foglalkozó szakember, döbbenten figyelem az időjárási katasztrófa eseményeit, s bár tudom, hogy a felajánlott összeg csak csekély részben segít a bajba jutottak és hajléktalanná váltak sorsán, erkölcsi kötelességemnek érzem, hogy legalább ezzel segítsem a pótolhatatlan károk és bajok orvoslását.”

Ilyen üzenetek töltötték meg az Akadémia elnökének az árvízkárosultak megsegítéséért létrehozott elektronikus postafiókját már néhány órával az után, hogy a Magyar Tudományos Akadémia vezetői felajánlották egyhavi akadémikusi tiszteletdíjukat az árvíz miatt bajba jutottak megsegítésére. Szolidaritásukat kifejezve azóta 1100-an csatlakoztak az Akadémia vezetőinek kezdeményezéséhez, és számuk folyamatosan növekszik. A felajánlások összege mára meghaladta a 100 millió 500 ezer forintot. Az akadémikusok és MTA doktorok hozzájárulásait az adományozók június havi tiszteletdíjából utalják át a rászorulók részére.

Az adományozók között voltak olyanok, akik, nem egy, hanem kéthavi tiszteletdíjukkal támogatják az árvíz sújtotta települések lakóit., A kezdeményezéshez csatlakoztak olyan köztestületi tagok is, akik akadémiai tiszteletdíjban nem részesülnek, így egyéb jövedelmükből tettek nagylelkű felajánlást. Olyan tudós is akadt, aki maga is az árvízkárosult, de úgy gondolta, segíthet a nála is rosszabb helyzetbe került honfitársain.

A Magyar Tudományos Akadémia a Borsod Megyei Közgyűlés árvízkárosultak megsegítésére nyitott megyei önkormányzati számla elkülönített alszámlájára utalja a bajba jutottaknak felajánlott összegeket. Az adományozás célja az árvíztől leginkább sújtott települések árvízkárosultjai lakhatási feltételeinek helyreállítása. Az MTA elnöke ötfős testületet kér fel az adományozók közül, hogy kísérjék figyelemmel a felajánlott összeg megfelelő felhasználását.

A felajánlók névsora az alábbi linken megtekinthető: http://www.mta.hu/?id=3877