Az alapszerződésben rögzített jószomszédi kapcsolatok felrúgásával megkérdőjelezik az alapszerződés létét. A kialakult helyzetért a magyar kormányt is felelősség terheli, aki nem hajlandó a magyar nemzet érdekeit megfelelő eréllyel képviselni. A Magyarok Szövetsége támogatja a felvidéki magyarság által szervezett nemzeti és nemzetközi tiltakozást, kiáll az alapvető emberi jognak számító anyanyelv használatának jogáért. A Magyarok Szövetsége tiltakozik a szlovák asszimilációs törekvések ellen, amely odáig ragadtatta magát, hogy még a kegyelet emlékművein is át kívánja vésetni a magyar feliratokat. Amennyiben a szlovák kormány a nyelvtörvényt nem módosítja a két ország közötti megállapodás szellemében, úgy ez a cselekedete az alapszerződés, az Európai Emberjogi Charta és a diszkriminációt tiltó egyezmények semmibe vételét jelenti. A szlovák kormány túlkapásai egyértelművé teszik a nemzetközi közvélemény számára, hogy a nemzeti kisebbségek részére az autonómia jelentheti az emberi jogok biztos védelmét – zárul a közlemény.

Csáky: Három célja van a nyelvtörvény elleni demonstrációnak

Keddtől hatályos a szlovák államnyelvtörvény, a szlovákiai magyarok nagygyűléssel tiltakoznak a jogszabály ellen a dunaszerdahelyi stadionban. Több ezer embert várnak Magyarországról és Erdélyből is a demonstrációra. A nyelvtörvény elleni tiltakozást a Magyar Koalíció Pártja és hat civil tömörülés hirdette meg.

Az MKP elnöke, Csáky Pál szerint alkalmazhatatlan a jogszabály, a végrehajtási utasítás ugyanis még nem készült el, és nem tudni azt sem, hogy melyik szervre tartozik ennek elkészítése.

A pártelnök a Magyar Televízió reggeli műsorában hangsúlyozta, hogy a dunaszerdahelyi tiltakozással három céljuk van: nyilvánvalóvá tenni, hogy a nyelvtörvény a magyarok ellen irányul, üzenni a szlovákiai magyarságnak, hogy ne hagyják magukat megfélemlíteni, és felrázni a szlovák közvéleményt, hogy a két nemzet nem ellensége egymásnak.

„Az ügy be van fejezve”

Szlovákellenes provokációnak minősítette a nyelvtörvény elleni demonstrációt a szlovák kulturális miniszter. Marek Magyarics azt mondta: a magyarok is tudják, hogy a nyelvtörvény rendben van, ezért szándékos viszálykeltésről és szlovákellenes provokációról van szó.

A pozsonyi kulturális tárca vezetője közölte: Szlovákia a nyelvtörvény ügyében nem hátrál meg. Úgy fogalmazott, hogy meggyőződése szerint a pozsonyi kormánynak igaza van, és részükről „az ügy be van fejezve”. A miniszter hozzátette: Robert Fico kormányfő is ezt az álláspontot képviseli majd a magyar partnerével tervezett találkozón.

(hírTV)