Az új szabályozás a központi közigazgatási szervek közpénzből megvalósított beszerzéseinek tisztaságát és objektivitását kívánja biztosítani azzal, hogy az ellenőrzést és engedélyezést a nemzeti fejlesztési miniszter feladatává teszi.

A kormány az adófizetői forintok takarékos és ésszerű felhasználása érdekében írja elő a közbeszerzések központi ellenőrzését és engedélyezését. Az új eljárásrend a közbeszerzések és szerződések indokoltságának egységes elvek szerinti mérlegelését és a szabályszerű bonyolítás folyamatos vizsgálatát teszi lehetővé.

2011. április 1-jétől nem indítható közbeszerzési eljárás a nemzeti fejlesztési miniszter jóváhagyása nélkül a kormányzati költségvetési szerveknél, illetve többségi állami tulajdonú gazdálkodó szervezeteknél, valamint a közalapítványok és alapítványok állami forrásból megvalósított beszerzéseinél. A közbeszerzések megfelelő központi ellenőrzése érdekében a miniszter jogosult bármely eljárásba megfigyelőt delegálni, akinek az érintett szervezet köteles az eljárás során keletkezett dokumentációt a rendelkezésére bocsátani. A folyamatos ellenőrzési felhatalmazással az érintetti kör eljárásainak bármely szakaszában lehetőség nyílik a felügyeletet ellátó miniszter számára a szabályszerűség érdekében beavatkozni.

Az új szabályozás értelmében a közbeszerzést indító szervezetek kötelesek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium számára éves közbeszerzési terveiket megküldeni, valamint negyedévente statisztikai adatszolgáltatást nyújtani lebonyolított és még folyamatban lévő közbeszerzéseikről. Az intézkedések elősegítik a beszerzések többközpontúságának, széttagoltságának és pazarló jellegének mielőbbi megszüntetését. A kormány célja, hogy egy átgondolt és jól szabályozott közbeszerzési rendszer kialakításával egyszerre növekedjen az állami beszerzések hatékonysága és csökkenjenek a vonatkozó költségek.