A közgyűlés elvégezte munkáját: elfogadta a Rákóczi Szövetség 2010. évi tartalmi és pénzügyi beszámolóját, elfogadta a 2011. évi terveket, a mindennapi gyakorlathoz igazítva módosította az Alapszabályt és újabb négy esztendőre megválasztotta a Szövetség tisztségviselőit.

Elismerve és megköszönve eddigi fáradhatatlan munkáját a közgyűlés újra Halzl Józsefet választotta meg elnöknek. A Szövetség új főtitkára Csáky Csongor lett, Ugron Gáspár Gábor ezután alelnökként tevékenykedik. További alelnökként megválasztásra került Kun Ferencz és Martényi Árpád. Az elnökség további tagjaként Sasvári Szilárd, Bíró Albert, Koltay András és Makláry Szalontai Csaba kapott bizalmat. A Szövetség pénzügyi titkára továbbra is Lukács Ferenc.

A közgyűlés keretében, távollétében, Rákóczi Emlékéremmel köszönték meg a 92 éves Vígh Károlynak a két évtizedes munkáját. A losonci születésű történész, aki több cikluson keresztül volt a Rákóczi Szövetség alelnöke, korára és egészségi állapotára tekintettel lemondott tisztségéről.