A magyar hívek április 10-én, vasárnap adakoznak e célra. A tavalyi gyűjtés során a hazai katolikusok csaknem 49 millió forinttal járultak hozzá a szentföldi zarándokhelyek megsegítéséhez.

Az Apostoli Szentszék nevében a nagyböjtben a Keleti Egyházak Kongregációja – immár hagyományos módon – levélben fordult a világ püspökeihez a Szentföld megsegítése és a béke megteremtése érdekében. „Soha nem lehet belenyugodni a béke hiányába” – idézi Leonardo Sandri bíboros, a kongregáció prefektusa XVI. Benedek pápát, aki a tavalyi évben megtartott közel-keleti szinódus záró homíliájában beszélt erről.

A szinódus és a Szentatya ciprusi látogatása hatására sok zarándok látogat el a Szentföldre, hogy Jézus Krisztus történelmi nyomait kutassa – hangsúlyozza Sandri bíboros, aki arra is figyelmeztet, hogy a közel-keleti keresztények napjainkban is megtapasztalják a mártíromságot és sokat szenvednek az instabilitás és a béke hiánya miatt. A kongregáció vezetője arra kéri a főpásztorokat és a híveket, hogy adományaikkal tegyék lehetővé, hogy az Egyház minél hatékonyabb eszközökkel tudja segíteni a Szentföld keresztényeit a remélt béke elérésében.

A világegyházból, így hazánkból is befolyó, nélkülözhetetlen támogatást a Szentszék a latin és keleti rítusú katolikus egyházaknak juttatja el, amelyek köszönetképpen folyamatosan imádkoznak a világ helyi egyházaiért.