Az MNO-hoz eljuttatott, csak felszólító mondatokat tartalmazó levelükben a szigetszentmiklósi szocialisták megállapítják, hogy a párt vezetésének vitathatatlan a felelőssége abban, hogy az elmúlt egy évben „belső rablóhadjáratok folytak, a párt erőforrásainak és a szimpatizánsok energiáinak teljes felélése zajlott”. Felelősek azért, hogy az MSZP „demoralizálódott, a párttagok egymás ellen lettek kijátszva holmi hatalmi játszmák miatt, lekötve ezzel a fontos energiákat és okozva a párt szétesését”.

Véleményük szerint a párt csúcsvezetői felelősek azért is, hogy az MSZP nem dolgozott ki és nem képviselt olyan programot, amelyre alapozva lehetővé vált volna a „hagyományos baloldali értékeket képviselő honfitársaink bizalmának visszaszerzése”. Vitathatatlan a felelősségük ugyanakkor „az alapszervezetek meggyengítésében, a párt elfogadottságának és beágyazottságának összeomlásában, hiszen a központilag meghatározott irányvonal szimpatizánsok tömegét taszította el”, és a pártot érintő botrányok bénítóan hatottak a helyi szervezetek munkájára is. A szigetszentmiklósi szocialisták ezért követelik a teljes tisztújítás azonnali lebonyolítását, és nem tartják elfogadhatónak, hogy a „következtetések levonása kimerüljön a pártelnöki tisztség átruházásában”.

Úgy vélik, hogy az MSZP országos és megyei vezetése nagyobb mértékben felelős a kialakult helyzetért, mint a bábként megválasztott pártelnök. Ezért követelik Kiss Péter és Szekeres Imre azonnali lemondását is, mivel Lendvai Ildikó pártelnökké választásával egy „pártot irányító trojka alakult”, így a felelősség egyetemleges közöttük. Nem tartják megalapozottnak azt a véleményt, hogy a tisztújításra csak az önkormányzati választás után kerüljön sor, mert „nem kockáztathatják a párt teljes szétesését huszon-egynéhány ember akarata miatt”. Elfogadhatatlannak tartják azt is, hogy a Hagyó-ügy kapcsán a budapesti vezetés képtelen volt a felelősségét elismerni a fővárosban kialakult helyzet miatt.

Elfogadhatatlan szerintük, hogy „a felső vezetés bebiztosította magának az országos és a megyei listák első helyeit, ezzel kiszorítva a valóban változást akarókat és azokat, akik tettek is már valamit a pártért”. Ezért felszólítják a Magyar Szocialista Párt vezetését, hogy „tegyenek eleget erkölcsi kötelességüknek”, és teremtsék meg az országgyűlési képviselők visszahívásának feltételeit, a vezetés tagjai mondjanak le képviselői mandátumukról, és távozzanak a felső vezetésből is. Követelik a Societas elnökségének lemondását is, és egy új alapokon működő ifjúsági szervezet létrehozását szeretnék elérni „a jelenlegi vezetőség és holdudvara nélkül”.

(MNO)