Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes és Szászfalvi László vallásügyi államtitkár mellett Tőkés László, az Európai Parlament erdélyi alelnöke is köszöntötte június 2-án a magyar EU-elnökség keretében szervezett Keresztény-zsidó-iszlám párbeszéd című nemzetközi konferencia résztvevőit, számos magas rangú egyházi vezetőt Gödöllőn.

Az EP alelnöke felvázolta, milyen szerepet játszottak az egyházak a kelet-európai kommunista diktatúrák megdöntésében. „Kivívtuk a szabadságot, a vallásszabadságot, tagjai lettünk az Európai Uniónak. De a posztkommunista társadalmakban még igen sok a feladatunk. A vallásszabadságot alattomos módon csorbítják a volt kommunista országokban” – kifogásolta Tőkés László.

Példaként Romániát említette, ahol az állam még mindig nem adta vissza a kommunizmus idején elkobzott egyházi javak körülbelül hatvan százalékát. Az EP alelnöke ezért úgy vélte, „igazság és jóvátételre van szükség Kelet- és Közép-Európában”.

Mint fogalmazott, „vallásszabadságra, tényleges egyházi szabadságra, hitbeli, erkölcsi megújulásra van szükségünk, de a szekularizálódott nyugat is példát vehet hithű ortodox vagy hithű muzulmán testvéreink hitbuzgalma tekintetében”.

Tőkés László kitért arra is, hogy a XX. század globális pusztításai nyomán a szeretet kultúrájára van szüksége Európának és a világnak. „A tolerancia túlságosan kevés, az csak a minimum-szintet jelenti. Több kell: a szeretet. A Szén és Acélközösség nyomában, amelyből az EU kialakult, egy spirituális Európára van szükség. A szeretetben mi, különböző vallásúak valamennyien megtalálhatjuk egymással a közös nevezőt. Isten gyermekeiként, egymás emberi méltóságát tisztelve találhatunk egymásra” – zárta gondolatait az erdélyi politikus.