Fotó: shutterstock.com/T. Schneider
Hirdetés

A debreceni CATL gyár hatalmas lehetőséget jelent Magyarország, különösen a keleti megyék számára. A 7,34 milliárd eurós befektetés már a GDP-ben is láthatóvá válik. Hatalmas összegek fordulnak meg a projektben. A beruházás összegén túl a kínai cég jelentős összegű iparűzési adót fizet majd Debrecennek. Ezek a bevételek pedig lehetőséget nyújtanak további nagyra törő tervek megvalósításához.

Legalább ennyire fontos azonban az is, hogy a megépülő akkumulátorgyár cirka kilencezer embernek ad majd tisztességes megélhetést. A gyár munkaerőfelszívó képessége pedig Nyíregyházáig, illetve Nagyváradig is elér. A CATL a régió egészének fejlődésére kedvezően hat. Nem mellékesen a gyár építési munkálataira magyar cégek is jó eséllyel pályázhatnak, magyar beszállítók és alvállalkozók tucatjai juthatnak hatalmas lehetőséghez a beruházás megvalósításával.

A CATL magyarországi beruházásának bejelentését országos ováció kísérte. Még a nyugati és a kínai lapok is elismerően írtak a sikerről. Aztán valami történhetett a háttérben, a gigaprojekt ugyanis politikai támadások kereszttüzébe került. Az ellenzéki oldalon gyakorlatilag egységfront alakult a beruházás megakadályozása érdekében. A háttérmunkát pedig ezúttal sokkal sikeresebben hajtották végre, mint az elmúlt évek során bármikor.

A környezetvédelmi engedély megszerzése előtti közmeghallgatások sorra botrányba fulladtak. Helyi polgárok ugyanis úgy tudják, hogy a gyárat azért telepítik Magyarországra, mert Kínában nem engedélyezték a megépítését veszélyes mivolta miatt, Németországban pedig már a hatóságok vizsgálják a kínai cég működését. Debrecenben rémhírek terjednek arról is, hogy az akkumulátorgyár megmérgezi a vizet és a levegőt, az ingatlanok eladhatatlanná válnak, a város déli ipari körzete pedig élhetetlen kopár tájjá válik hamarosan.

Korábban írtuk

A nyilvános közmeghallberugatások így érthető módon borzasztó feszült hangulatban zajlottak. Nagyjából 200-300 ember vesz részt a vitákon, akiknek teljesen érthető az aggodalma, tekintve, hogy egy masszív dezinformációs kampány elhitette velük: a kínai gyár létrejötte gyakorlatilag az egészségük és az egzisztenciájuk elvesztésével jár együtt. Az álhírekkel feltüzelt lakosok mellett azonban rendre feltűnnek a baloldali pártok emberei, illetve jól ismert ellenzéki aktivisták is. Többek között a közmeghallgatásokról készült videókon felismerhetőek olyanok, akik a Kossuth téri kormánybuktatások szervezőiként váltak ismertté a „közéleti trash” rajongói számára.

Valamilyen megmagyarázhatatlan oknál fogva a magyar média egy része olyan lelkesedéssel közvetíti a beruházással összefüggésben terjedő álhíreket, mintha ezért kapnák a fizetésüket. Egy, az ügyre rálátó forrásunk szerint ez azért is meglepő, mivel az információk, az álhírek cáfolatai mindenki számára elérhetőek, így minden sajtófelület számára biztosított a tényszerű tájékoztatás lehetősége. A rosszhiszeműségre jó példa, hogy a médiában futótűzként terjedt a hír, miszerint a kínai hatóságok házi őrizetbe vették a Debrecenben akkumulátorgyárat építő cég vezetőit. A laikusok azonnal a CATL-re asszociáltak a címekből, miközben a kínai cég vezetői ellen nem folyik semmiféle eljárás. A valóság az, hogy a szintén Debrecenben beruházó Semcorp vállalat tulajdonosait vonták hatósági vizsgálat alá, amiért a cégük törzsvagyonát külföldre akarták áthelyezni. Ez egy barátságtalan gesztus a kínai kormány szemében, azonban ehhez az ügyhöz a CATL-nek semmi köze nincs.

Nem mellékes azonban, hogy a Semcorp botrány egyébként novemberre datálható, teljességgel érthetetlen, hogy a magyar média egy részének miért január elején szúrt szemet az ügy, illetve miért akkor jelentek meg a kétértelmű címekkel kiajánlott cikkek, amikor a CATL ellen kampány indult Debrecenben.

A közmeghallgatások alatt a cég és Debrecen vezetése igyekezett megnyugtató válaszokat adni a részvevők aggodalmaira, azonban az indulatok túlfeszülése lehetetlenné tette a párbeszédet. Pedig a szakértői jelentések, az előzetes vizsgálatok megnyugtató eredményeket mutatnak.

Az első és legfontosabb, hogy az akkumulátorgyártás zárt rendszerű, normál működés közben semmiféle kockázata nincs annak, hogy a gyár környezete mérgező anyagokkal szennyeződjön. Mindezek mellett a magyar szabályozás az uniós előírásoknál is szigorúbb feltételeket szab az ellenőrző és védelmi rendszerek beépítése tekintetében. A hazai iparbiztonsági mechanizmus kétlépcsős engedélyezést ír elő, létesítés és a működés megkezdése előtt egyaránt ellenőrzik a rendszer biztonságos működését. Baj esetén pedig egy sor olyan fékező mechanizmus lép életbe, amelyek meggátolják, hogy bármilyen veszélyes anyag a levegőbe kerüljön.

A vízfelhasználás tekintetében a CATL gyára jelentős újítással kezdheti meg működését. A napi háromezer köbméternyi – hűtésre használt – vízigényének 70-80 százalékát szürkevízből, azaz tisztított szennyvízből fedezi. Nem mellékes az sem, hogy a CATL debreceni gyára kifejezetten víztakarékos módon működik, az ipari létesítmények többségénél kevesebb vizet használ majd működése közben. A törvények pedig előírják, hogy az államilag támogatott beruházások maradéktalanul teljesítsék a hazai és európai uniós környezetvédelmi előírásokat. A CATL-beruházás így teljes egészében megfelel a legszigorúbb EU-s és magyar előírásoknak is, ezek dokumentációja pedig mindenki számára nyilvánosak.

Arról pedig szó sincs, hogy a kínai cég értékes területeket vásárolt meg a gyár számára. A déli ipari övezetben már több mint tíz éve létrehoztak egy ipari parkot, a CATL ezen a területen belül vásárolt helyet a létesítménye számára. Akik tehát a környéken vettek házat vagy telket, azok jól tudták, hogy miféle szomszédságot szereztek maguknak. Az ipari terület közelben található a debreceni repülőtér is, így a gyár környéke közel sem egy kertvárosi terület. Az ingatlanok értéke pedig nem csökken. Sőt! A beruházással inkább növekedni fog minden egyes talpalatnyi föld értéke. Hangulatkeltésre azonban kiválóan alkalmas volt a lakóhelyüket féltő polgárok képe.

Persze jól tudja mindenki, hogy a szakmai és tudományos érvek nem elegendőek, szükség van a minden hazai vitát eldöntő adura: Nyugaton már megoldották. Ha bárkiben maradt bizonytalanság a gyár biztonságos mivoltát illetően, azoknak tudniuk kell, hogy Németországban 2022 áprilisában a kínai cég megkapott minden szükséges engedélyt, decemberében pedig a türingiai üzemben megkezdődött a CATL-akkumulátor sorozatgyártása. Hangsúlyozni kell, hogy a közmondásosan pedáns és szabálykövető németek mindent rendben találtak a CATL működésével kapcsolatban. Ahogy azt is ki kell emelni, hogy Türingia tartományban zöld-szocialista koalíció van kormányon, amely minden környezetvédelmi előírást egy szovjet komisszárba oltott inkvizítorként kér számon a nagyvállalatokon. Az Európai Unió legvérmesebb környezetvédői tehát minden tekintetben támogatandónak ítélték a németországi gyáralapítás szándékát. Anja Siegesmund tartományi környezetvédelmi és energiaügyi miniszter azt nyilatkozta, hogy „a tartományi és a helyi szintű hatóságok példaértékű tempóban dolgoztak annak érdekében, hogy gyors eredményt érjenek el az engedélyezési folyamatban”.

A helyi zöld pártok tehát gyorsították az engedélyezési eljárást, eszük ágában sem volt keresztbefeküdni az ígéretes projektnek. Nem úgy, mint a hazai zöldek és csatolt szerveik. A németek nem hogy nem üldözték el a CATL-t, hanem a tartomány gazdasági minisztere egy türingiai „akkumulátorvölgy” kiépüléséről álmodozik. Németországban tehát – amely az ilyen jellegű beruházások tekintetében Magyarország versenytársa – sem politikai, sem környezetvédelmi aggályok nem merültek fel.

Érthetetlen tehát, hogy ugyanazok a zöldpártok, amelyek Németországban ünneplik a CATL megérkezését, nálunk minden eszközt megragadnak annak érdekében, hogy meggátolják a gyárépítést. A botrány pedig garantáltan rosszat tesz Magyarország megítélésének. Ezekután a befektetők, legyenek azok ázsiaiak, nyugat-európaiak vagy éppen amerikaiak, a rizikófaktorként tekintenek arra a körülményre, hogy hazánkban a pártpolitikai csatározások áldozatává válhat egy milliárdos értékű beruházás.