Fotó: Vermes Tibor/Demokrata
Hirdetés

A KSH adatai szerint a magyar közlekedésbiztonság legrosszabb éve 1990 volt, amikor 2432 ember halt meg közlekedési balesetben. Azóta sokat javult a helyzet, 2013-óta évente átlagosan 600 halálos kimenetelű közlekedési balesetet regisztrálnak. De Magyarország az európai uniós átlagnál még mindig valamivel rosszabbul teljesít. Jelenleg egymillió hazai lakosra évi 61-80 halálos baleset jut, míg az EU tagállamainak átlaga 50 körül mozog. Ugyanakkor Európa egyes országaiban, például Norvégiában, Svédországban vagy Svájcban 30 körüli az egymillió lakosra jutó halálos balesetek száma – köszönhetően a szigorú büntetési rendszernek és a lakosság közlekedési kultúrájának.

Kevesebb baleset

Nagyszerű lehetőség a magyar mutatók javítására, ha már egészen fiatal korban hozzálátnak utóbbi megteremtéséhez. Vagyis a jövő felnőtt közlekedői már gyermekkorban kezdik elsajátítani a balesetmentes közlekedéshez szükséges ismereteket.

Az iskola rendőre programot az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Baleset-megelőzési Bizottsága (ORFK-OBB) 2008 szeptemberében indította, hogy segítse a kisiskolások balesetmentes közlekedését, bővítse ismereteiket, illetve feltárja és megszüntesse a diákok biztonságát veszélyeztető tényezőket. A projekt létjogosultságát igazolják azok a felmérések, amelyek szerint az iskolások a közúti közlekedéssel kapcsolatos információkat a szüleik után leginkább az iskola rendőrétől fogadják el, tartják hitelesnek.

Az ORFK-OBB beszámolója szerint a 2019/2020-as tanévben közel 3000 oktatási intézményben mintegy 2200 iskolarendőr teljesít szolgálatot. Munkájuk nyomán csökkent a gyermekeket érintő közúti balesetek, ezen belül a halálos áldozatok száma. Az év elején a magyar iskolarendőröknek szervezett szakmai konferencián Halmosi Zsolt vezérőrnagy, rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes hangsúlyozta, hogy az iskolarendőrök egyéb feladataik mellett, önkéntes vállalás alapján tevékenykednek. Ahogy fogalmazott, ők a rendőrség arcai, személyükkel a testületet képviselik, és nagymértékben hozzájárulnak a rendőrségbe vetett bizalom növekedéséhez.

Bizalmi viszony

Évek óta teljesít szolgálatot iskolarendőrként a Szűcs Sándor Általános Iskola közelében levő forgalmas útkereszteződésnél Varga Brigitta, a Budapest IV. Kerületi Rendőrkapitányság főtörzszászlósa. A nehezen belátható, veszélyes útkanyarulatban az iskolakezdés előtti reggeli csúcsidőben mindig élénk a forgalom. A gyerekek főként szüleikkel érkeznek az intézménybe vezető gyalogátkelőhelyhez. A legtöbb gyermeket kísérő felnőtt a szabályokat betartva halad át a zebrán, de szép számmal akadnak olyanok is, akik a rendőri jelenlétet figyelmen kívül hagyva, keresztül-kasul futva, biciklizve, telefonálás közben, fülhallgatóval vagy éppen az autósokat megtévesztve, bizonytalan mozdulatokat téve lépnek le a járdáról. De a járművezetők is sokszor figyelmetlenül, a megengedett 30 km/h sebességhatárt átlépve, hirtelen fékezve közelítenek a zebrához.

Varga Brigitta udvariasan, ám határozottan figyelmezteti a szabálytalankodókat, miközben szinte egyenként kíséri át a gyalogosokat a túloldalra, valóságos közbiztonsági tanácsadást rögtönözve számukra. Több szülőt és diákot ismerősként üdvözöl, de az iskolába igyekvők is szívesen elegyednek szóba vele, hogy gratuláljanak legutóbbi, gyerekeknek tartott közbiztonsági előadásához. A főtörzszászlós több mint húsz éve „szolgál és véd” a BRFK kötelékében, 2016-óta többek között Az iskola rendőre program újpesti koordinátoraként.

– Tanév kezdetekor, szeptemberben a közlekedésbiztonsági szempontból kiemelt helyszíneken teljesítünk szolgálatot a polgárőrséggel és az önkormányzatok rendészeti szolgálatával közösen. Fontosnak tartjuk, hogy sikerüljön bizalmi viszonyt kialakítani a közlekedés szereplőivel, hiszen elsődleges feladatunk nem a félelemkeltés, hanem a segítségnyújtás. Újpesten a 23 alap- és középfokú oktatási intézményből hét olyan iskolánál vagyunk jelen rendszeresen, ahol a lakó­övezetben található intézmény közvetlen közelében fokozott gépjármű- és gyalogosforgalommal kell számolni. Bár iskolarendőri szolgálatom alatt gyermekeket érintő közlekedési baleset szerencsére nem történt, ez nem jelenti azt, hogy a szülői példamutatás terén ne akadna még jócskán tennivaló…

Varga Brigitta hangsúlyozza azt is, hogy az iskolarendőrök tevékenysége sokrétű, hiszen közbiztonsági, bűnmegelőzési, közlekedésre nevelési és baleset-megelőzési feladatokat egy­aránt ellátnak. Ennek részeként például foglalkozásokat tartanak a biztonságos közlekedés alapszabályairól, amelyeket tanóra keretében valódi szituációkban is gyakoroltatnak az útkereszteződésekben és a IV. kerületi Szilas parki KRESZ-pályán. A rendőrök jelen vannak az iskolai bűnmegelőzés területén is, munkájuk kiterjed az internet veszélyei­re, a drogprevencióra, az iskolán belüli erőszak kezelésére, az áldozattá válás témakörére, az egyén felelősségére és – felső tagozattól kezdődően – a bűncselekmények jogkövetkezményeinek megismertetésére is. Mindezek mellett részt vesznek a jelentősebb rendezvényeken, köztük a tanévnyitókon és tanévzárókon, a fogadóórákon, a szülői értekezleteken és a családi napokon is. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési és Kommunikációs Osztálya kidolgozott egy új drogprevenciós prezentációt is, amelyet a szeptemberi szülői értekezleten mutattak be, ezek az alkalmak év végéig tartanak. A prezentációban neves szakemberek szólalnak meg.

Hiteles példa

Lévai András, a Szűcs Sándor Általános Iskola igazgatója arról tájékoztat, hogy a több mint hatszáz diákot oktató intézménybe a környékről és az agg­lomerációból is sok gyermek érkezik gyalog, tömegközlekedéssel, rollerrel, kerékpárral, és egyre többen autóval is. Az iskola immár tíz éve működik együtt a kerületi rendőrkapitánysággal, a közös munka négy-öt éve kiterjed a nevelési programokra is. Ezek közül is kiemelkedik a megújult DADA (dohányzás, alkohol, drog, AIDS), amely olyan modern kori veszélyforrásokat is felölel, mint például az internet. A két tanéves ciklust átfogó projekt az alsó és felső tagozatos osztályokat is érinti, ahol szakemberek havonta tartanak preventív foglakozásokat. A peremkerületben levő iskolában nincsen drogveszély, de közszeméremsértés miatt már többször kellett rendőrt hívni. A környék azonban éppen az oktatási intézmények jelenléte miatt biztonságos, a szemközti óvodát kamerával is megfigyelik.

– Az iskola környékén különösen tanévkezdéskor egyre nagyobb a forgalom. A diákok képzése közlekedési szempontból kiemelkedően fontos, hiszen életkoruk okán még nem szerezték meg azokat az ismereteket, amelyek a balesetmentes közlekedéshez szükségesek. Óvatlanok, kevésbé érzik a rájuk leselkedő veszélyeket, a figyelmük sem eléggé koncentrált – magyarázza Lévai András. Majd megjegyzi, hogy a felelősségteljes közlekedési morál fokozatosan, kiskamaszkorra alakul ki, és a szülők, a pedagógusok, valamint a rendvédelmi szakemberek összehangolt munkájával fejleszthető a kívánt szintre. Ehhez pedig nélkülözhetetlen mind az elméleti, mind a gyakorlati ismeretszerzés, az intézmények falain belül és azokon kívül egyaránt. Az igazgató szerint kulcsszerepük lehet azoknak az influenszereknek, más szóval véleményvezéreknek, akik hitelesen tudják megszólítani a fiatalabb korosztályokat, vagy akár sajátjukat is.

Fotó: shutterstock.com