A szlovák kormány a törvény „statáriális” körülmények közt történő elfogadását azzal indokolja, hogy a ma jóváhagyott magyar állampolgársági jogszabály lehetővé teszi, hogy a magyar állampolgárságot tömegesen adják meg magyar nemzetiségű szlovákiai állampolgároknak. Erre a kormány nevében a sürgősségi javaslatot előterjesztő Robert Kaliňák belügyminiszter utalt.

Ján Slota, a nemzeti párt elnöke a militarizmus növekedéséről beszélt. Szerinte a magyar Országgyűlés döntése határozott szlovák választ követel, mert a magyar lépés közép-európai fegyveres konfliktussal fenyeget. „Mindannyiunknak az ország katonai védelmi képességének növelésére kell felkészülnünk és a legrosszabbra is – fogalmazott. – Az Úr Isten oltalmazza a Szlovák Köztársaságot!”

Rafael Rafaj nemzeti frakcióvezető pedig a félmillió szlovákiai magyart sajnálta, hogy megint tússzá váltak. Július Brocka, a kereszténydemokraták alelnöke tárgyi megjegyzésben elmondta, hogy Magyarország beavatkozott Szlovákia belügyeibe. „Nálunk választási kampány van, és ezt Orbán is tudja. Ezért nagyon aktívan beavatkozott ebbe a kampányba. Minél butább a szlovák kormány, annál jobb Magyarországnak” – szögezte le.

Felszólalt Robert Fico miniszterelnök is. Ő is minket, szlovákiai magyarokat sajnált, hogy külföldről manipulálnak bennünket. És mivel minden diplomáciai kísérlet kudarcba fulladt, Szlovákia kénytelen lépni, méghozzá úgy, hogy tudomására hozza: Magyarország nem önmagával határos, hanem a szuverén Szlovák Köztársasággal, amely meg fogja védeni saját érdekeit.

Beterjesztette a törvénymódosítást, utána elmondta: elítéli az MKP képviselőit, mert elképzelhetetlennek tartja, hogy nekik is magyar állampolgárságuk legyen. „Elképzelni sem tudom, hogy a Szlovák Köztársaság legfőbb törvényhozó szervében a Magyar Köztársaság polgárai üljenek, akik hűségesküt tettek Magyarországnak” – mondta, hozzátéve: az ilyeneknek már csak ezért is el kell veszíteniük a mandátumukat is, ha más állam állampolgárságát megszerzik. Elítélte a sajtó azon részét is, amely a szlovák kormány lépéseit nem támogatja.

Támogatja a kormány törvénymódosító javaslatát Daniel Lipšic kereszténydemokrata képvelő, méghozzá az egész frakció nevében. Azt azonban nem hagyhatta szó nélkül: mivel Orbán erős, nem tárgyal a gyenge Ficóval, csak így tehette meg Budapest, amit tett. Felrótta, hogy a kormánykoalíció a magyar kérdést a választási kampányban saját botrányai, tehetetlensége elfedésére használja fel, de a magyar állampolgárságot szerző szlovákiai magyarok szlovák állampolgárságuktól való megfosztását ő is támogatja.

Az ellenlépéseket Mikuláš Dzurinda és az SZDKU is szükségesnek tartja, csak mást szeretne, nem azt, hogy az ország saját polgárait közösítse ki saját soraiból. Igazi biztonsági kockázatot az jelentene, ha sok magyar állampolgárságú szlovákiai magyar élne itt, szlovák állampolgárság nélkül, érvelt. S hozzátette: „Olyan ez, mintha Szlovákia végrehajtó rendelkezéseket adna ki egy magyar törvényhez”, mondta, de hogy milyen ellenlépéseket tenne konkrétan az ő pártja, arról nem esett szó. A második olvasatban fogják előterjeszteni, mondta.

Dzurinda sok epés és gúnyos megjegyzést söpört be szavaival. Számunkra – szlovákiai magyarok számára azonban talán itt hangzott el a legérdekesebb bejelentés Ján Slotától. „Ha kialakulna itt egy valamilyen kisebbség, a Szlovák Nemzeti Párt gyorsan elbánna vele. Ha a Szlovák Köztársaság érdekei ellen dolgoznának, villámgyorsan kiutasítanánk őket az országból. Ha Szlovákia ellen lépnek fel, menjenek oda, ahol állampolgárok” – fogalmazta meg ezúttal teljesen civilizáltan a „magyarokat a Dunán túlra!” ősi jelszót Ján Slota.

Mivel az MKP testületileg ignorálta a vitát, a független Gál Gábor próbált a szlovákiai magyarok érdekében belátást kérni, felemlítve, hogy talán az ő szempontjaikat is megkérdezhetnék, illetve figyelembe vehetnék mind Pozsonyban, mind Budapesten. Arra is felhívta a figyelmet, a parlamenti padsorokban a nemzetiek frakciójában egy svájci és egy orosz állampolgár is ül, s ez senkinek nem gond. A. Nagy László pedig kérte, hogy az állampolgárság elvételét megváltoztató törvényjavaslatot az emberjogi bizottság is tárgyalja meg, de nem járt sikerrel.

A plénum 95 igennel második olvasatba utalta a jogszabályt.

Részletes vita

A második olvasat vitáját is Robert Fico kormányfő vezette fel, a plénum támogatását kérve. Megismételte, Szlovákia nem tehet mást, minthogy módosítja saját jogszabályát, csak így védekezhet a nagymagyar sovinizmus és revizionizmus ellen, amely most állampolgárait akarja elrabolni Szlovákiától. „Magyar polgártársaim – mondta -, a közeli napokban lélektani nyomásnak lesznek kitéve. Ne hagyják félrevezetni magukat, maguk a Szlovák Köztársaság állampolgárai, az Európai Unió tagállamának polgárai. Az Unióban a többi magyarral együtt vannak. A Magyar Köztársaság állampolgársága semmit nem kínál maguknak, de sok mindent veszíthetnek vele szociális és gazdasági téren.” Fico arra is kitért, még meg sem hozta döntését a szlovák parlament, külföldre már olyan levelek kerültek, amelyek új Beneš-dekrétumként emlegetik az ellenlépést, pedig a javaslatban egy szó sem esik arról, hogy a magyar Országgyűlés állampolgársági törvényére válaszul született.

Mikuláš Dzurinda az SZDKU nevében módosító javaslatot terjesztett elő. E szerint törvény mondaná ki, hogy a Szlovák Köztársaság területén nem ismernek el olyan törvényt, amely nem a nemzetközi joggal összhangban született meg. A gyakorlatban ez azt jelentené, hogy Szlovákia semmilyen, a magyar állampolgárságot igazoló okmányt nem ismer el, tehát a vele járó jogokat sem lehetne itt érvényesíteni. Dzurinda szerint a rossz magyar törvényre ez lehetne a jó szlovák válasz a jelenlegi rossz javaslat helyett.

Vladimír Mečiar, a másik felszólaló indulattól remegő hangon ecsetelte, milyen következményei lesznek, ha egy szlovák állampolgár magyar állampolgárságot is kér. Leszögezte: egyéni döntésről van szó, tehát a következményeket is mindenkinek magának kell viselnie. Ha az történik, amit tegnap Csáky mondott, hogy nem fogják megtudni-bejelenteni állampolgárságukat az emberek a szlovák hatóságoknak, Mečiar szerint bűncselekményt fognak elkövetni, így büntethetők lesznek. Az pedig, aki félrevezeti a szlovák hatóságokat és megsérti a törvényeket, kiutasítható az országból. Elég azt mondani, hogy nem kívánatos személy, tíz évre vagy örökre. Mečiar visszaemlékezett Szlovákia megalakítására, arra, hogy szuverén államot hoztak létre, amely nem hagy diktálni magának. Ecsetelte még, hogy a XX. századi világháborúkat mindig a magyarok robbantották ki, és a mostani magyar fasiszta-revizionista magyar kormány ezeket a hagyományokat követi. A polgár elhagyhatja az államot, az állam a polgárát nem. Ha egy ember kéri a külföldi állampolgárságot, szabad akaratából mond le a szlovák állampolgárságról, tehát mehet… És arra is figyelmeztetett: hosszú időre eldől ma a szlovákiai kapcsolatrendszer.

Magda Vášáryová (SZDKU) az utóbbira épített. Arra, hogy hosszú időre meghatározzák ma, milyen lesz a jövő. Mert itt most nem a Trianon, a múlt a fontos, hanem az, hogy a fiatal nemzedékeknek teszik lehetetlenné, hogy ha fél év múlva kanadai, ausztrál vagy bármilyen más állampolgárságot akarnak felvenni – s ez akár már folyamatban is lehet – , elveszítik szlovák állampolgárságukat. Hisztériás reakciónak nevezte Vášáryová a kormány előterjesztését, amely megfoszt majd a jövőben a hazájától sok tízezer szlovák fiatalt szerte a világban. „Ennek tapsoljanak, a szlovák polgárok, meg jól jegyezzék meg, kinek köszönhetik ezt a törvényt” – mondta.

Véleményét Mečiar elutasította, Rafael Rafaj meg azzal ütötte le, hogy ha ezt a törvény nem fogadnák el, akkor nemcsak az állampolgárságukat veszítenék el tízezrek, hanem a hazáját minden szlovák.

Felszólalt Vladimír Palko (független) képviselő is. Kifejtette: Orbán Viktor nem lesz szerencsétlen ettől a törvénytől, sőt: lesz miről beszélnie szerte a világban. Mert igaz, hogy a magyar törvény veszélyeket hordoz, és igaz, hogy reagálni is kell rá, de az alapkérdés a szlovákiai magyarok két lojalitásának kérdése. Palko szerint húsz éve folyik a küzdelem a szlovákiai magyarok Szlovákia iránti lojalitásának győzelméért. Ez a törvényjavaslat azért nem jó, mert rezignál ebben a harcban. Azt irányozza elő, hogy Szlovákiának kevesebb állampolgára legyen. Ez nem a kettős állampolgárságról szóló törvény, hanem „törvényjavaslat a Szlovák Köztársaság állampolgárai számának csökkentéséről” – mondta, hozzátéve: ő ezt nem nevezné győzelemnek, inkább politikai rezignációnak, s ezt ő nem fogja támogatni. Kivívta vele a nemzetiek haragját és becsmérlését, s még arra is figyelmeztették: ami az állampolgárok létszámát illeti, a kevesebb gyakran több.

A vita végén szót kért Miroslav Lajčák külügyminiszter, és a szavazásra feltett törvényjavaslatot standardnak nevezte, jelezte, több európai államban is van ilyen. Ezt hangsúlyozta zárszavában Robert Fico miniszterelnök is, aki a jelen nem lévő Csáky Pál címére többször is megismételte: kérjen magyar állampolgárságot és tűnjön el a szlovák törvényhozásból. Állította, a magyaroknak jó létfeltételei vannak Szlovákiában, nincs gazdasági vagy szociális okuk magyar állampolgárságot kérni.

A parlament röviddel ezelőtt megszavazta a törvényt. A 115 jelenlévőből 90 támogatta, heten ellene szavaztak, 17-en tartózkodtak, 1 fő nem szavazott.

MKP: a szlovák törvény alkotmányellenes

A Magyar Koalíció Pártja elsietett és átgondolatlan lépésnek tartja a szlovák állampolgárságról szóló törvénynek a szlovák törvényhozásban ma elfogadott módosítását. Az MKP csodálkozását fejezi ki afölött is, hogy több mint 200 ezer szlovákiai állampolgár, illetve minimum két szlovák nemzeti párti parlamenti képviselő kettős állampolgársága nem jelentett gondot ez idáig, csak a magyar országgyűlés törvénye vált ki ilyen ellenállást. Az MKP ezt a jelenlegi kormánykoalíció magyarellenes irányultsága kristályos megnyilvánulásának, valamint a parlamenti választások előtti hisztériakeltésnek tartja a szlovák közéletben.

Az MKP demokráciaellenesnek és alkotmányellenesnek tartja az elfogadott törvénymódosítást és elutasítja azt. Az MKP kész a törvény semmissé tétele érdekében az Alkotmánybírósághoz és az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulni. Az MKP reméli, hogy a szlovákiai parlamenti választások után lecsillapodnak az indulatok, és Szlovákia és Magyarország kormányai megoldást találnak erre a mesterségesen felfújt problémára.

Balázs Péter: Hét szomszédos országból hat nem hangoskodik a kettős állampolgárság miatt

Az ügyvezető külügyminiszter szerint nem lehet valakitől csak úgy elvenni azt az állampolgárságot, amit leszármazással, alanyi jogon szerzett. Balázs Péter mindezt annak kapcsán mondta az InfoRádiónak, hogy a szlovák kormány – válaszként a magyar kettős állampolgársági törvényre – kezdeményezte, hogy szűnjön meg a szlovák állampolgársága annak, aki a jövőben kérvényezi a magyar állampolgárságot. Minden ország maga dönti el, hogy állampolgárai felvehetnek-e, és ha igen, miként más állampolgárságot – reagált az InfoRádiónak Balázs Péter a szlovák kormány kezdeményezésére, hogy szűnjön meg a szlovák állampolgársága annak, aki kezdeményezi a magyar állampolgárságot.

Az ügyvezető külügyminiszter szerint Szlovákia egy dolgot tehet: általánosságban megtiltja a kettős állampolgárságot, ami viszont elég nehéz helyzetbe hozza Pozsonyt. Elvenni az állampolgárságot, amely a leszármazás és a születési hely jogán megilleti a Szlovák Köztársaság magyar etnikumú állampolgárait, nem lehet. Ez ez egy durva és kampányízű válasz – fogalmazott a politikus.

Balázs Péter azonban hozzátette: a magyar parlamentnek nemcsak deklarálni kellene a kettős állampolgárságról szóló törvényt, hanem le kell ülni az érintett országokkal, és tárgyalni velük, megnézni, hogy számukra a törvény hogyan fogadható el.

A hét szomszédos ország közül hat nem hangoskodik, Szlovákia esetében azonban beletaláltunk az identitásuk egyik központi kérdésébe és a választási kampányukba is – emelte ki az ügyvezető külügyminiszter, aki szerint éppen ezért kifejezetten szerencsétlen volt a törvény elfogadásának időzítése.

Hozzátette: bár más országban csend van, ez nem biztos, hogy mindenütt helyeslést jelent, de tény, hogy máshol nincsenek hisztérikus reakciók.

Balázs Péter úgy véli, a kettős állampolgárság ügyét nem lehet összehasonlítani a szlovák nyelvtörvénnyel, mert utóbbi egy emberi és kisebbségjogi kérdés, amely nemzetközi figyelem tárgya. Ráadásul erős erkölcsi és jogi alappal lehetett kifogásolni a nyelvtörvény egyes túlzó rendelkezéseit, amelyeknek egy részét "le is faragták", és a mai napig nem eredményeztek büntetéseket.

(Felvidék Ma, InfoRádió)