Fotó: MTI/Balogh Zoltán
A kisadózó vállalkozók tételes adója tervezett módosítása ellen tiltakozók a Margit híd pesti hídfőjénél
Hirdetés

Minden hatalom a népé! – üvöltötte me­ga­fonjába Bertalan Attila, a Rend-SzerVáltók nevű Facebook-közösség vezetője a Margit hídon, több száz, magyar zászlókkal és transzparensekkel felvonuló ember előtt. A „hídfoglaló” katás tüntetések által ihletett háromnapos demonstráció miatt több alkalommal is le kellett lezárni részlegesen az autóforgalmat. Az esemény szervezője „Rendszerváltók – Minden fasza? Minden jó?” feliratú pólóban állt a „nép” elé, majd körmondatokból álló, hosszúra sikeredett, koncepciótlan szónoklatában hangoztatta, hogy Orbán Viktor hatalma hamarosan véget ér, ugyanis „alkotmány puccsal áll az ország élén”.

Az Elég Volt!!! címmel július végén megrendezett demonstrációsorozat célja nehezen hámozható ki facebookos felhívásukból, mindössze az válik világossá, hogy a politikai pártokat nem látják szívesen. A helyesírási hibáktól hemzsegő posztban olyanok szerepeltek, mint hogy „Elég Volt a Zsarnokságból, a megaláztatásból, a megkülönböztetésből! Elég Volt az önkényuralomból, a hatalom kizárólagos gyakorlásából!!!”.

Úgy tűnik, a zavaros esemény mögött egy még zavarosabb társaság áll.

A járvány farvizén

A Rend-SzerVáltók nevű Facebook-közösséget két évvel ezelőtt alapította a magát forradalmárnak tekintő, civilben kamionsofőr Bertalan Attila. Hasonlóan a – nemrég rémhírterjesztés miatt elítélt – Gődény György neve által fémjelzett, összeesküvés-elméletekre specializálódott Normális élethez ragaszkodunk csoporthoz, a lezárások és a koronavírus körüli aggodalmak miatt rövid időn belül ezrek, majd tízezrek csatlakoztak hozzájuk.

Korábban írtuk

Bertalan gyakran oszt meg egy-másfél órás élő videókat, amelyekben aktuális hírekre reagál, és hol a kormányt, hol a „háttérhatalmat” szidja, sokszor fenyegetően. A „koronahiszti”, ahogy ő hívja, még a mai napig is majdnem minden videóban felmerül. Szerinte a Covid–19 „előre programozott” járvány, és a tömegek riogatása egy nagy mesterterv része, melynek célja, hogy a „háttérhatalom” totális ellenőrzés alá vonja az emberiséget. A magyar kormány ugyancsak kiszolgálója a kibontakozóban levő „világuralomnak”. Bertalanék számos demonstrációt tartottak a maszkviselés és az oltás ellen vagy az éppen aktuális ügyek – mint a kata kivezetése – apropóján. Többször előfordult, hogy mások tüntetéseire szervezték rá a sajátjukat, ezekből pedig sok komikus jelenetet megörökített az internet; tavaly februárban a Hősök terén kamerák előtt veszett össze a libertárius Le az Adók 75%-ával párt elnökével, Ecsenyi Áronnal, aki a vendéglátósok védelmében demonstrált az újranyitásért. Hasonló jelenet zajlott le a Vajdahunyad váránál tavaly augusztusban is, amikor egy oltásellenes tüntetés mellé szervezték a sajátjukat. A csoport tüntetésein elhangzott beszédek alapján úgy tűnik, a vírus csak ürügy arra, hogy bizarr, államellenes nézeteiket propagálják.

Nem létező állam

A társaság ideológiai sarokpontja, hogy az Alaptörvény „közjogilag érvénytelen”. Arra hivatkoznak, hogy mivel az új alkotmányt Alaptörvénynek és nem pedig Alkotmánynak hívják, a névváltoztatással megszűnt a jogfolytonosság. Az elképzelés nem új keletű, számos összeesküvés-elméletekben utazó csoport és önjelölt alkotmányjogász érvelt már hasonlóképp. Úgy tudni, a gondolat egy Geri Tibor nevű nevű nyugalmazott rendőr alezredestől származik, aki szerint az Alaptörvény hatálybalépése óta két állam, azok két jogrendszere egymással párhuzamosan létezik. A Rend-SzerVáltók úgy vélik, hogy „minden törvény, módosítás, rendelet, jogszabály, intézkedés illegitim és törvénytelen”. A gondolatmenet szerint mivel hazánk alkotmányos neve 2011-ben Magyarország lett a Magyar Köztársaság helyett, a köztársaság mint államforma megszűnt létezni.

Egyebek mellett úgy vélik, hogy Magyarország mint állam sem létezik, az csupán egy bejegyzett izraeli cég a New York-i tőzsdén. „A jelen körülmények között azonban Te nem állampolgár vagy, csak alkalmazott egy olyan részvénytársaságban. […] A Te gyermeked ebben a rendszerben közgazdasági értelemben, de jogi értelemben is valóban közjószágnak minősül, hiszen ő ebben a rendszerben a részvénytársaság élőerő-munkaerő utánpótlása csak” – áll a csoport ideológiai összegzőjében.

E nézet nagyban illik az olyan hazai konteós társaságok narratíváiba, mint amilyen az emberölésre való felbujtással és súlyos államellenes bűncselekménnyel gyanúsított, jelenleg házi őrizetben levő Posta Imre által szervezett szélsőjobboldali „Magyarok Felelős Nemzeti Kormánya” is. Az UCC, vagyis az amerikai államközi kereskedelmet szabályozó törvénykönyv 2016-os módosítását ők úgy értelmezték, hogy Magyarország már kikerült Washington birtokából, így a jelenleg hatályos jogszabályok nem érvényesek. De hasonlókat vall a MAG (Mintaként Alkalmazott Gondviselés) elnevezésű csoportosulás radikálisabb szárnya is, kiegészülve azzal, hogy az anyakönyvezéssel mindenki egy regisztrációs számot kap, amellyel személyében egy külföldi cég tulajdonává válik. Lényeges különbség viszont, hogy e csoportosulások hazánkban nem szoktak százakat, ezreket az utcára vinni.

A „rendszerváltók” februárban, Orbán Viktor évértékelő beszédével egy időben is tartottak egy tüntetést, ahol sokadszorra érvénytelennek minősítették az alkotmányt. Bertalanék felhívásukban százezer embert vártak. Szerintük ugyanis ha egy időben egy helyen összegyűlik az ország lakosságának egy százaléka, és az ENSZ drónfelvételek alapján ezt hitelesíti, akkor „a nép” visszaszerzi „önrendelkezési jogát”, és a résztvevők felhatalmazzák a csoport vezetőjét egy új, ideiglenes kormány felállítására. Mivel végül alig egy-két ezer ember lézengett a tüntetésen, a társaság most 2037-ig várhat, mert szerintük a vonatkozó ENSZ-szabályok értelmében legközelebb akkor kísérelhetik meg az önrendelkezés visszaszerzését. Bár a várva várt áttörés elmaradt, nyugtassa őket a tudat, hogy a mai napig sikeresebben tudják aktivizálni a szimpatizánsaikat, mint az egyesült baloldali ellenzék. De hogyan képesek erre, kik alkotják a csoport magját?

Bertalan Attila

Autoriter messiás

A társaság aktív tagságát az idősebb korosztály kevésbé tehetős rétege képezi. Többségük esetében nem lehet kohe­rens, kiforrott világnézetről beszélni. Az ezoterikus, önjelölt természetgyógyászati „szakemberek” követői mellett a Szent Korona-tan hívői, a markáns ellenzékiek és a FEMA-tábor-hívők (akik szerint a stadionokat álcázott népirtásra építették) is megférnek egymás mellett, hiszen egységbe forrasztja őket a közös cél: a jelenlegi rendszer megbuktatása.

Sokan az olyan konteós körökben jól ismert ideológusokat követik, mint Drábik János, így bizonyos mintázatokat fel lehet fedezni. Az állam- és oltásellenesség, valamint a már említett UCC-elv közös pont. Utóbbi kapcsán megfigyelhető, hogy a hatályos jogszabályok érvénytelenségének hangsúlyozása, a törvényenkívüliség romanticizálása erősen összefügg a devizahitelek törlesztőrészleteivel. Sokan közülük a bankrendszer áldozatainak tekintik magukat, ezért könnyen elfogadják a nézetet, amely szerint rájuk sem vonatkoznak az állam és a világ törvényei.

A koronavírusra egy nagyobb terv részeként, a behódoláshoz való hozzászoktatásként tekintenek. De vannak, akik az emberiség szándékos kiirtására való törekvést látják benne, egyesek pedig úgy vélik, hogy az oltóanyagokkal együtt mikrochipet ültetnek be az emberek bőre alá, ami azért szükséges, hogy a világkormány mindent látó szeme elől senki se tűnhessen el. Meredekebb nézetek szerint a chipekkel valójában kimossák az emberek agyát, hogy átvegyék a tudatuk feletti irányítást.

„Gyertek egyesűljűnk, Bertalan Attila Vezetőnk!” – írja egy idősebb hölgy a zárt Facebook-csoportban. A vezetőre sokan egyfajta messiásként tekintenek, tőle várják az iránymutatást, hogy mikor, hol és milyen eszközökkel kezdjenek neki a rendszer megdöntésének. Ám a „forradalom felfalja a gyermekeit” alapigazsága természetesen a csoport kohézióját is kikezdte. Számos vezetői ambíciókkal megáldott tag kivált, mondván, hogy Bertalan „megtévesztő varázslattal a szakadékba vezető csapdába csalja az embereket”, majd létrehoztak újabb hasonló tematikájú csoportokat.

És bár a Rend-SzerVáltók közössége kezdetben demokratikusan működött, az elmúlt fél évben Bertalan sem engedélyezte más csoporttagok posztjait, így tehát a közel 30 ezres, az autoritás ellen képződött közösség irányvonalát ma már egy személyben ő határozza meg. A társaság elkeseredett, könnyen fanatizálható kemény magját ez az ellentmondás sem tántorítja el céljaitól: le a rendszerrel, le törvényekkel, „a hatalom a népé!”.