Fotó: MTI Fotó: Bruzák Noémi
Hirdetés

Anna nővér volt az igazgatója annak a Magyarországon egyedülálló intézménynek, amelyet a Szent Erzsébetről Nevezett Betegápoló Nővérek rendjének tagjaként vezetett haláláig. Pótolhatatlan űrt hagyott maga után. Rendületlenül hitt abban, hogy a gondviselés és annak eszközeként a jó emberek minden nehézségen továbbsegítik az intézmény, vagy ahogy ő nevezte, az Otthon életét.

A legelesettebbek segítésére, a nemes ügy továbbvitelére garancia a katolikus főpásztor, Erdő Péter bíboros úr személye, aki régóta folyamatos kapcsolatot ápol az intézménnyel. Évek óta rendszeresen mutat be szentmisét látássérült testvéreknek, részt vesz ünnepeiken, és időről időre látogatásaival tisztelte meg Anna nővér intézményét is, nyomon követve az ott folyó oktató-nevelő munkát. Tette ezt hatalmas tudással, széles körű rálátással nemcsak Magyarországon, hanem az egyházi iskolák felügyeletével megbízva, a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció elismert tagjaként Rómában is.

A XII. kerületi Mátyás király úton található Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvodája és Általános Iskolája halmozottan sérült gyermekeknek nyújt ellátást. Nincs még egy ilyen, ennyire komplex feladatot ellátó intézmény az országban, amely nemcsak vakok óvodája és iskolája, de állami gondozott gyermekek otthona is, ahol igen magas szinten és nagy szeretettel látják el a látássérült, vak, mentálisan sérült vagy járásképtelen gyerekeket.

Ez pedig embert próbáló feladat. Sok gyerek úgy kerül az intézetbe, hogy nem tud beszélni, járni, és csak pépes ételt fogyaszthat. Tolókocsiban vagy ágyban tölti a nap nagy részét, pelenkát visel, és szinte mindenben segítségre szorul.

Korábban írtuk

Nincs annál szívszorítóbb, ha egy gyerek beteg. Különösen, ha súlyosan, gyógyíthatatlanul beteg, mert olyan fogyatékossággal született, amely az orvostudomány mai állása szerint nem gyógyítható. Ettől már csak egy, még szomorúbb dolog létezik: ha ez a gyerek nem kell senkinek…

Egyedülálló gyűjtemény

Anna nővér mindenkit befogad, mondták róla az intézmény dolgozói. Áldozatkész lélekkel dolgozott a nap 24 órájában, kivette a részét a hétköznapi munkából is, korát meghazudtoló vitalitással, energikusan, fáradhatatlanul. Számára ez nem volt teher. Örömét lelte abban, ha segíthetett. Büszke volt az eredményekre. Arra például, hogy az egyik neveltjük, egy vak, állami gondozott fiú elvégezte az egyetemet, és szerkesztő lett a Mária Rádiónál.

Óriási feladat hárul a gyógypedagógusokra, a logopédusokra, a gyógytornászokra, a konduktorokra és nem utolsósorban a gondozókra. Mire egy gyerek megfogja a kanalat, a poharat, esetleg hónapok, évek telnek el. Meg kell találni az eszközöket, amelyek segítségével a gyerek eljuthat odáig, hogy valamilyen szinten képes legyen ellátni magát.

Anna nővér minden egyes gyerekről napi feljegyzéseket készített. Egyénre szabott terápiát dolgozott ki, olyan gyakorlati tapasztalatokat gyűjtött össze, amit nem lehet pénzzel mérni.

Küzdelmes életút

Fehér Anna 1947-ben született Vértesacsán, földművescsaládban. Amikor édesapja megbetegedett, Budapestre költöztek. Anna gyógypedagógiai tanulmányokba kezdett. Egyetemi évei alatt a kommunista hatalom nem nézte jó szemmel egyházi kapcsolatait. Többször zaklatták, kihallgatták, házkutatást tartottak nála, végül az összes felsőoktatási intézményből kitiltották. Csak 1979-ben fejezhette be tanulmányait, ekkor már fogadalmat tett szerzetesnővérként.

Anna nővér két elkötelezett egyházi vezetőről tett említést, akik az otthon létrehozásában óriási lelki és gyakorlati segítséget adtak: Teréz anyáról és Lékai László bíboros prímásról beszélt nagy tisztelettel.

Dr. Lékai László közreműködésével 1982 szeptemberében újraéledt a sérültek intézményes gondozása a magyar katolikus egyházban. A bíboros atya segítségével és áldásával kezdte meg szolgálatát a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat Vak Gyermekek Szent Anna Otthona, amely halmozottan fogyatékos, mozgássérült-látássérült, hallássérült-látássérült gyermekek fejlesztésére, nevelésére, oktatására alakult. A bíboros atya a vendégkönyv első bejegyzésében ezt írta: „Szent Ferenc sebeinek ünnepén a Krisztus sebeit viselő kisgyermekek Otthonát szeretettel áldottam meg, hogy valamennyien, nevelők és neveltek Krisztus derűjéről tegyenek tanúbizonyságot.”

Az otthon akkor két alagsori lakásban kapott helyet, tíz bentlakó és öt bejáró gyerekkel indult, a bővítésre tett próbálkozások meghiúsultak. Az örömteli változás 1989-ben következett be, amikor a főváros ingyenes használatba adta az állami tulajdonban lévő Mátyás király úti ingatlant, amely akkor már nyolc éve üresen állt, igen romos állapotban. A felújításban a hazai és német hívek adományai, a paderborni Caritas, a Christoffel-Blindenmission, illetve a svájci Bauorden jelentős segítséget nyújtottak, így akkor már 20 bentlakó és 15 bejáró gyermek ellátására nyílt lehetőség. A gyermekek a Vakok iskolája magántanulói voltak.

1991 januárjában, a vallási és lelkiismereti szabadságról szóló törvény megjelenése után megkapták az óvoda és az iskola működési engedélyét. Azóta az intézmény közoktatási feladatokat is ellát. Ekkor újabb igények merültek fel: tantermekre volt szükség. Ezek hazai és külföldi hívek, illetve karitatív szervezetek adományaiból valósultak meg.

1994-ben már 45 bentlakó, 15 nappali ellátásban részesülő látás-mozgássérült, látás-hallássérült gyermekről gondoskodott az otthon, a bentlakók közül 15 volt az átmeneti, tartós nevelt, valamint utógondozott. A gyermekek életkora is emelkedett: egyre több lett a 18 éven felüli fiatal, akiknek az elhelyezése ekkor még nem volt megoldva.

Tizenöt év sikertelen próbálkozás után 2015 szeptemberében adták át azt az új épületszárnyat, amely felerészben az azerbajdzsáni Heydar Aliyev Alapítvány adományából, felerészben a magyar kormány támogatásából valósult meg. Az új épületszárnyban teljes ellátásban részesülnek azok a 18. életévüket betöltött fiatalok, akik más intézményben nem helyezhetők el. Állapotuknak megfelelő fejlesztésben részesülnek, és munkalehetőséget is biztosítanak a számukra.

Még ugyanebben az évben viharfelhők kezdtek gyülekezni az intézmény felett. Anna nővért decemberben hívatta Erdő Péter bíboros, és arról tájékoztatta, hogy a Szent Erzsébetről Nevezett Betegápoló Nővérek rendtartományától az intézmény fenntartása Magyarországra kerül, és az intézménynek új fenntartót kell keresni.

– A szóba jövők közül a bíboros úr a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot, a Katolikus Karitászt, illetve a magyar államot nevezte meg. Csakhogy a segélyszervezeteknek más a feladatuk, a Katolikus Karitásznak ehhez nincs működési engedélye. Ami az állami megoldást illeti, az óvodát átvállalta volna a XII. kerületi önkormányzat, az iskola fenntartója értelemszerűen a Klebelsberg Központ lett volna, a szociális terület pedig a minisztériumhoz tartozna. Aki vezetett már intézményt, tudja, milyen nehéz mindenkivel együttműködni, ha egy komplex feladatot ellátó intézménynek két, esetleg három fenntartója is van – mondta erről korábban Anna nővér.

Ám kitartásának köszönhetően végül sikerült új fenntartót találni. A Magyar Püspöki Konferencia által 2007-ben alapított és a felügyelete alatt működő intézményfenntartó szervezet az otthont átvállalta, ez azonban kis híján Anna nővér állásába került. Mindenkivel új munkaszerződést kötöttek, ám a szervezet egyik napról a másikra úgy döntött, Anna nővért leváltja.

– Azt hittem, nem jól hallok. A tanévnyitó értekezleten bemutatták nekem az új igazgatót! – mondta a Demokratának 2016 novemberében a szerzetesnő.

Az, hogy Anna nővér mégis visszakerült az intézmény élére, az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság közbenjárásának köszönhető.

Fotó: MTI Fotó: Máthé Zoltán
Fehér Anna nővér beszél a Vakok Batthyány László Gyermekotthona új épületrészének alapkőletételi ünnepségén 2014-ben

Nagy a tét

Azt szokták mondani, ha meghal valaki, már a következő percben megváltozik minden. Most is pontosan ez történt.

Közvetlenül Anna nővér halála után, 2021. január 18-án az intézményt fenntartó KOSZISZ (Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet) megbízott egy új igazgatót, Inotay Györgyöt, a tordasi Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény vezetőjét, aki fenntartói biztosként látja el a feladatát. Nem érti senki a nagy sietség okát, Anna nővér háromhetes kórházi tartózkodása idején is rendben mentek a dolgok.

Inotay György igazgatói jogkörében eljárva egyszemélyi felelős vezetője az intézménynek az új szociális igazgató kinevezéséig. Csakhogy a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvodája és Általános Iskolája oktatási intézmény, amelyet nem irányíthat szociális intézményvezető, csak ha az oktatási tevékenységet megszüntetik, és szociális intézménnyé alakulnak át. A dolgozók és a szülők épp ettől tartanak. Ha az intézményben megszűnik az oktatási tevékenység, akkor a gyerekeket el lehet helyezni bárhol az országban, és ezzel véget is ér Anna nővér álma.

Ezért az otthon vezetői és dolgozói levélben fordultak a fenntartóhoz, amelyben Furka Krisztinát javasolták Anna nővér utódjául. Furka Krisztina 24 éven át Anna nővér munkatársa volt, a szerzetesnő többször is kinyilvánította, hogy őt látná szívesen utódjául, mert személye garancia lenne az intézmény komplex tevékenységének és szellemiségének továbbvitelére. Furka Krisztina megfelelő végzettséggel rendelkezik, szakvizsgázott gyógypedagógus, közoktatás-vezető. Az intézmény vezetői, köztük Kocsis István atya messzemenően támogatják, ám a fenntartó eddig meg sem hallgatta.

Az egymást érő fejlemények, az új általános igazgatóhelyettes május 30-ig szóló megbízatása az intézmény dolgozóiban és a szülőkben tovább erősítette a gyanút: még el sem temették Anna nővért, máris átszerveznek mindent, és akár már a tanév végével megszüntethetik az oktatást, ami pedig ennek az otthonnak a lelke.

A sokak szerint kegyeletsértő sietség miatt a szülők közül többen a sajtóhoz fordultak kétségbeesésükben, mert attól tartanak, hogy az intézmény jövője és a gyerekek sorsa forog kockán. Ráadásul a Mátyás király úti ingatlanegyüttes óriási érték, több milliárd forintot ér.

Megkerestük a fenntartót, Bánhidy Vajk urat, a KOSZISZ igazgatóját, aki a Demokratának írásban az alábbi nyilatkozatot adta: „Szeretném Önt – a tegnapi beszélgetésünkben említettekhez hasonlóan – ismételten tájékoztatni arról, hogy a Fehér Anna nővér sajnálatos halálával kialakult helyzet utáni átmenet biztosítására fenntartói biztost neveztem ki az új intézményvezető kinevezésének napjáig. A Fenntartó továbbra is maximálisan támogatja Anna nővér szellemiségének és példamutató tevékenységének megőrzését!”

Ez megnyugtató, csakhogy az is kiderült, hogy a Magyar Kolping Szövetség 2017 óta végelszámolás alatt áll. Az intézmény vezetői és kollektívája úgy látja, Anna nővér munkásságának folytatása és az intézmény jövője szempontjából az egyetlen biztos és megnyugtató megoldás az lenne, ha az intézmény fenntartását a bíboros úr által öt éve javasolt módon az állam venné át.

A Magyar Demokrata című hetilapban 2021. február 10-én közölt Anna nővér öröksége című cikk utolsó bekezdésében az alábbi kezdő mondat szerepel: „Ez megnyugtató, csakhogy az is kiderült, hogy a Magyar Kolping Szövetség 2017 óta végelszámolás alatt áll.”

Cikkük fenti hivatkozása, illetve tényállítása alkalmas arra, hogy az olvasó téves következtetéseket vonjon le a Magyar Kolping Szövetség, illetve ezzel összefüggésben az intézményfenntartó KOSZISZ működését illetően, azt a látszatot keltve, mintha bizonytalan jelen és főleg jövőbeni helyzet állna elő.

A közlés azonban vélhetően a tények nem kellő ismeretéből ered.

Bár a Magyar Kolping Szövetség mint civil egyesület 2017 óta valóban végelszámolás alatt áll, ezzel párhuzamosan, 2016 októbere óta a Magyar Katolikus Egyház keretében belső egyházi jogi személyként létrejött és működik azonos néven a Magyar Kolping Szövetség (nyilvántartási száma: 00001/2012-159), amely szervezet teljes egészében átvette a megszűnő civil egyesület jogait és kötelezettségeit. A civil egyesület megszűnése tehát semmilyen változást nem eredményez a cikkben érintettek szempontjából, így nem alkalmas az egyesület megszűnéséből eredő következtetések levonására sem.

Mindezek alapján, hivatkozással a Sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. tv. 12.§.-ában foglaltakra, kérjük az alábbi helyreigazítási közlemény közzétételét:

Az „Anna nővér öröksége” című 2021. 02. 10. napján megjelent cikk a Magyar Kolping Szövetségre vonatkozóan részben téves állítást tartalmazott. A valós tartalmú tájékoztatás érdekében szükséges rögzíteni, hogy a 2017 óta végelszámolás alatt álló Magyar Kolping Szövetség mint civil egyesület jogait és kötelezettségeit a 2016 októbere óta belső egyházi jogi személyként működő, azonos nevű Magyar Kolping Szövetség vette át.

Kövesi Ferenc

elnök-prézes