A PMA fiatalok tevékenységét kívánja elismerni a 2006-ban alapított, egy millió forintos juttatással járó díjjal. A „Polgári Magyarországért” Díj feltételeivel összecsengve, de kimondottan a fiatal korosztály értékteremtő tevékenységére teszi a hangsúlyt az Alapítvány ezzel az elismeréssel.

A PMA annak érdekében, hogy a tehetséges, már fiatalon is komoly értékeket teremtő személyt vagy közösséget elismerjen, és ezáltal felhívja a figyelmet e korosztály kiválóságaira, 2006-ban létrehozta a „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat.

A PMA minden évben olyan 35 év alatti személynek vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozza a díjat, aki, amely tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári-keresztény-nemzeti értékközösséget. A „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díj egy plakettből és egy oklevélből áll, a díjjal járó juttatás összege egy millió forint.

Az alapítvány februárban a médián keresztül hívta fel a magánszemélyek és a civilszervezetek figyelmét a díjra, és kérte, hogy tegyenek javaslatot arra az emberre vagy szervezetre, akit, amelyet méltónak találnak az elismerés elnyerésére. A javaslatokat írásban, február 27-ig várta a PMA. Összesen 16 felterjesztés érkezett 11 magánszemélyre vagy közösségre. A javaslatok közül az alapítvány kuratóriuma választotta ki a díjazottat.

A kuratórium a 2011. évi Fiatalok a Polgári Magyarországért Díjat a Táj és Ember Népfőiskolának ítélte oda a természeti-kulturális örökségünk ápolásáért, a táj és az ember kapcsolatát elsődlegesnek tartó szemléletű ökológiai tudományos kutatásaiért, a „népi tudás” értékeinek őrzéséért. A díjazottak az egy millió forintot, a díj plakettjét és az elismerést tanúsító oklevelet Mádl Dalma asszonytól vették át 2011. április 15-én Budapesten, a Polgári Magyarországért Alapítvány székházában.

Ahogy az egyik felterjesztésben olvasható: a jövő polgári Magyarországában nélkülözhetetlen szerepe van a népi, nemzeti és keresztény műveltség megtartó erejének. A Táj és Ember Népfőiskola ennek szellemében végzi példaértékű munkáját. Küldetésük, hogy az ember egyik alapvető szükségletének, a természeti környezettel való élő kapcsolat megteremtésének és megtartásának a népi kultúrában gyökerező tapasztalatát tudományosan is feltárják és a gyakorlatban is megéljék. Például a Gyimesben, a hagyományos ökológiai tudás területén végzett kutatásaik eredményeit a természetvédelem is alkalmazza.

Egy másik felterjesztés így indokol: a 2006-ban megalakult „Táj és Ember Népfőiskola” tagjai fiatal ökológusként hamar felismerték, hogy a táj természetes arculatáról a legtöbb tudást még ma sem a tankönyvek tartalmazzák, hanem azok az itt-ott még fellelhető tájban élő emberek, akik a felmenőiktől kapott évszázados, évezredes tapasztalati tudás birtokosai. Arra is ráébredtek, hogy az a hagyományos tájszemlélet, amely a mai tájpusztítással szemben ténylegesen fenntartható gazdálkodást tesz lehetővé, elválaszthatatlan az ehhez kötődő gondolkodás és életmódtól, népi és nemzeti hagyományainktól. Ennek megfelelően ez a fiatal közösség a kezdetektől azon igyekezett, hogy felkutassa ősi kultúránk fellelhető darabkáit, azokat összeillesztve elsajátítsa, és összhangba hozza a katedráról hallott ismeretekkel.

Az akkor egyetemista korú alapítók szerencsésebbje ma már doktorandusz, mások kényszerűségből pályaelhagyók, vagy épp álláskereső munkanélküliek. Ennek ellenére szervezetük folyamatosan megújul, fiatal tagokkal bővül, és rendszeresen tartja összejöveteleit, melyben meghívott előadókkal, tartalmas beszélgetésekkel, és az év adott szakára eső népi szokások felelevenítésével fűzik szorosabbra kapcsolatukat egymással, és természeti-kulturális örökségükkel. A közösség tagjai emellett pótolhatatlan tudományos munkát végeznek. Egyebek mellett jelentős részt vállaltak Magyarország természetes növénytakarójának feltérképezésében, és tudományos publikációkban, előadásokban teszik mindenki számára hozzáférhetővé a táj és ember kapcsolatáról felhalmozódott ismereteiket.

A „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díj korábbi kitüntetettjei: 2010 – Misztrál Együttes; 2009 – Várda Ferenc; 2008 – Malina Hedvig és a Kruchina testvérpár; 2007 – Európa Szívében Alapítvány és Bujdosó János; 2006 – Tamás Gábor vezette szegedi neurobiológus-kutatócsoport és az UFI (Utolsó Figyelmeztetés) szerkesztősége.