Fotó: T. Szántó György/Demokrata
Hirdetés

Érkezésünkkor egy helyi általános iskola diákjainak tartott múzeumpedagógiai foglalkozásba csöppenünk a város szívében, a Kiskőrösi Evangélikus Templom közvetlen közelében álló Petőfi-buszon. Fekete Ágnes, a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) munkatársa a busz oldalára festett Petőfi-képet, a költő alakjáról fennmaradt egyetlen dagerrotípia másolatát mutatja, amely a költő 22 éves korában készült, és feltehetően a poéta barátja, Egressy Gábor színész alkotta 1845-ben. Egy három évvel később készült rajzon az adott korra jellemző viselettől eltérően már nyakkendő nélkül, kihajtott fehér inggallérral ábrázolják a konvenciókat az öltözködésében is elutasító „nép költőjét”.

– A tárlat tematikus falak segítségével idézi fel Petőfi Sándor életének fontos mozzanatait – ismerteti a múzeumpedagógus. A harmonikaszerűen elrendezett felületeken virtuális formában ismerhető fel néhány Petőfihez kapcsolódó ikonikus tárgy: többek között a költő apja, Petrovics István mészárosmester bárdja, Petőfi kocsonyástálja, sakktáblája, pipája, Pilvax kávéházbeli biliárddákója, Arany Jánosról készített rajza, illetve a feleségétől, Szendrey Júliától kapott gyöngyhímzéses pénztárcája. De fotón megnézhetjük a költő kokárdáját, nemzeti színű karszalagját, és egy első veretű húszkrajcáros érmét is, amelyet később Arany János kis kávéskanállá alakíttatott. A tematikus bemutató segítségével az érdeklődők betekinthetnek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hősének rövid, ám kivételesen gazdag életművébe.

Hangosversek, írott költemények, leve­lek, idézetek, visszaemlékezések mesélnek például Petőfi és édesapja kezdetben feszültségekkel terhelt kapcsolatáról, amelynek során Petrovics István a fizikai erőszaktól sem riadt vissza, hogy kifejezze ellenérzését fia színészi ambícióival szemben. A Pesti Divatlap hasábjain felvillan Petőfi segédszerkesztői munkája abból a korszakból, amikor az irodalom végre állandó és biztos jövedelemforrássá vált a költő életében. Petőfi kora előtt nem volt jellemző, hogy valaki a verseiből tudjon megélni, bár még ekkor sem igazán fényűző módon. Szendrey Júliával – akit egyik levelében George Sand eszének és Shakespeare Júliája szívének nevezett – kötött házassága után ugyan már saját keresetéből tartotta el családját, de a pesti Dohány utcai lakása bérletét továbbra is csak úgy tudta fizetni, hogy annak egyik szobáját barátjának, Jókainak adta ki…

A kiállítás mottója a Dalaim című vers részlete: „Átröpűlök hosszában hazámon”, amely nemcsak Petőfi utazás iránti szenvedélyét, de költői ambícióit is kifejezi. Utazásait és érlelődő művészi hitvallását naplóiban, úti leveleiben, feljegyzéseiben is megörökítette. Szeberényi Lajosnak, a Kisfaludy Társaság tagjának 1842-ben írt levelében így fogalmazott: „Művész és költő, barátom, mint hevülök. De már rég meg van mondva, hogy én középszerű ember nem leszek, aut Ceasar, aut nihil…” 19 éves ekkor…

Fotó: T. Szántó György/Demokrata
Fekete Ágnes
Korábban írtuk

Hihetetlen, hogy modern közlekedési eszközök hiányában is mennyit utazott, főleg gyalog és ekhós szekéren. Diákként, vándorszínészként, katonaként és költőként sok ezer kilométert tett meg, keresztül-kasul bejárta Magyarországot, de rendszeresen ellátogatott Felvidékre, a mai Csehország területére és Erdélybe is.

A kiállítás anyagából hagyományos és online feladványok, kvízkérdések során megtudhatjuk, hogy Petőfi Sándor nevét hazánkban 2500 közterület viseli, műveit a világ számos nyelvén kiadták, de ő maga is fordított latinból, németből és angolból, ezeken a nyelveken ugyanis folyékonyan beszélt, de szorgalmasan gyakorolta a franciát is.

Fotó: T. Szántó György/Demokrata

Esterházy Péter, Németh László, Örkény István, Szerb Antal, Illyés Gyula, Ágh István, Babits Mihály, Spiró György és Weöres Sándor XX. századi méltatásai mellett Ady Endre a Petőfi nem alkuszik című tanulmányában a következőket írta róla: „Szeretett: ez a gyűlölködő, okvetetlenkedő, nyugtalan, rossz fiú szeretett eleddig leghatalmasabban szeretni Magyarországon.”

Kivel készítette Petőfi hazánk egyik első interjúját?

Petőfinek több mint 850 műve maradt az utókorra. Összes költeményei 1847-ben jelentek meg először, az akkor kinyomtatott 3 ezer példány pár hónap alatt elfogyott. Költészetét rendkívüli műfaji gazdagság jellemezte. Talán kevésbé ismert epizódja munkásságának, hogy a tájversek, a családi és szerelmi líra, elbeszélő költemények, hazafias politikai versek, regény és színmű mellett hazai műfajteremtőként az interjúkészítéssel is megpróbálkozott. E kísérlet alanya Bem József, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hősi tábornoka volt.

A töredékesen fennmaradt beszélgetés során Petőfi az apjaként tisztelt hadvezérrel a katonai példaképekről társalog. Bem tábornok Napóleont tartja a legnagyobb katonának, míg Petőfi „kedves hőse Hannibál”. Majd a beszélgetés így folytatódik:

– Hannibálról szólván, tudja-e ön, kit tartok én hozzá oly hasonlónak, amennyire csak hasonlíthat két ember egymáshoz? – teszi fel a kérdést Petőfi.

– Nos? – reagál Bem.

– Önt, tábornok úr. – Tudja isten, ennyit nem igénylek. Én csak egyet tudok; azt nem tudom, mi a félelem és a csüggedés.

– Ez a fő, Hannibál is ezt a kettőt nem tudta. – Az igaz, hogy ez nem mindennapi dolog. Nem dicsekvésből mondom, mert nem az én érdemem, hanem az isten ajándéka.

Így hangzott a magyar sajtótörténet mai értelemben vett egyik első befejezetlen interjúja 173 évvel ezelőtt, Petőfi Sándor tollából.