A tárcavezetők megegyeztek az Európai Unió és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet közötti együttműködési megállapodás aláírásáról. Völner Pál, a testület soros elnöke két elnökségi rendezvény eredményeiről számolt be. Az Európai Bizottság bemutatta a 2020-ig tartó időszak közlekedéspolitikájáról szóló Fehér könyvet.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastruktúráért felelős államtitkára elmondta: a Transzeurópai Közlekedési Hálózat (TEN-T) felülvizsgálata kapcsán megszervezett februári miniszteri találkozón a tárcavezetők egyetértettek abban, hogy a jelenlegi gazdasági válság miatti forráshiány nem vezethet a hosszabb távú hálózatbővítés háttérbe szorulásához. Az eseményen sikerült elérni, hogy a Bizottság a TEN-T iránymutatásokra vonatkozó javaslatának előterjesztése előtt kétoldalú egyeztetéseken kérje ki a tagállamok véleményét a részletes törzshálózati térképekről.

Völner Pál tájékoztatást adott az Egységes Európai Égbolt létrehozásáról március elején, Budapesten rendezett magas szintű konferenciáról is. A rendezvényt a résztvevők Budapest Nyilatkozat elfogadásával zárták. A Nyilatkozatban megerősítették, hogy mindent megtesznek a funkcionális légtérblokkok (FAB) 2012. december 4-i határidőre megtörténő kialakítása érdekében. A FAB-ok kulcsfontosságúak a léginavigációs szolgáltatók közötti együttműködés növelésében, a légiközlekedési rendszer teljes működésének javításában.

Az európai GNSS (globális helymeghatározó műhold rendszerek) programok végrehajtásának félidei felülvizsgálatáról szóló bizottsági közlemény részletezi a programok terén elért előrehaladást, és bemutatja a hosszú- és rövidtávú kihívásokat. A tanácsi következtetések elfogadása többek között annak köszönhető, hogy a magyar elnökségnek a jelentés januári ismertetését követően két hónapon belül sikerült konszenzusra jutnia a tagállamokkal. A Közlekedési Tanács általános megközelítést fogadott el a Galileo program keretében megvalósuló globális navigációs műholdrendszer nyújtotta kormányzati ellenőrzésű szolgáltatáshoz való hozzáférés részletes szabályozásáról. A szolgáltatás az alapvető szállítási és vészhelyzeti szolgáltatások kezelésében, a bűnüldözés biztosításában, a belső biztonság, különösen a határellenőrzés javításában segít majd.

A miniszterek elfogadták az Európai Unió és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) közötti együttműködési megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló tanácsi határozatot is. A megállapodás megszabta keretek között továbbfejlesztendő együttműködés négy fő területe a repülésbiztonság, légiközlekedés-védelem, légiforgalom-irányítás és környezetvédelem. Elfogadása biztosítja majd azt, hogy a Szervezet keretein belül megfelelő módon vegyék figyelembe az európai érdekeket. Lehetővé teszi az ICAO és szerződő felei számára, hogy az elérhető legnagyobb mértékben részesüljenek a légi közlekedéssel kapcsolatos uniós fejlesztések nyújtotta előnyökből.

Az Európai Bizottság 2011. március 28-án, „Az Egységes Európai Térség kialakításának menetrendje – Fehér Könyv a versenyképes és fenntartható közlekedésről” címen tette közzé az Európai Unió harmadik, 2011–2020. közötti időszakra szóló közlekedéspolitikáját. A közlemény áttekintést ad az uniós közlekedéspolitika eddig elért eredményeiről és az európai közlekedéssel szembeni jövőbeli főbb kihívásokról. Távlati, 2050-re elérendő célként tűzi ki egy alacsony széndioxid-kibocsátású, erőforrás-hatékony, biztonságos és versenyképes közlekedési rendszer kialakítását, amely mentes minden belső közlekedési piaci akadálytól és tiszta technológiákat alkalmaz. A közlemény 10 fő célkitűzést megvalósítani hivatott közlekedéspolitikai stratégiát fogalmaz meg 4 fő intézkedési területen, amit 40 intézkedéscsomagba csoportosítva, több mint 120 cselekvési kezdeményezésben részletezve is kifejt. A Tanács ülésén bemutatott dokumentum részletes tagállami vitája május elején várható.